Topic LTĐH 2014 môn Sinh - Bài tập

Cho A vàng trội hoàn toàn so với a xanh. Xác định tỷ lệ kiểu hình và kiểu gen khi cho các cây hạt vàng giao phấn với nhau?:cry:
 
vậy số lượng câu dạng này trong đề thi nhiều ko ạ?

Dạng này không nhiều, tầm 4-5 câu thôi, nhưng không phải chỉ hỏi mấy cái này mà còn nhiều phần khác.

Cho A vàng trội hoàn toàn so với a xanh. Xác định tỷ lệ kiểu hình và kiểu gen khi cho các cây hạt vàng giao phấn với nhau?:cry:

Bạn thử viết các phép lai ra trước xem sao.
 
Dạng này không nhiều, tầm 4-5 câu thôi, nhưng không phải chỉ hỏi mấy cái này mà còn nhiều phần khác.Bạn thử viết các phép lai ra trước xem sao.

viết ra từng cái thì dễ rồi.
Nhưng mấy bài kiểu này em ko biết đưa ra kết luận cuối cùng!
 
Cho e tham gia với ạ.
Ruồi giấm có bộ NST 2n=8.Trên mỗi cặp NST thường xét 2 cặp gen dị hợp, trên cặp NST giới tính xét một gen có 2 alen nằm ở vùng ko tương đồng của NST giới tính X. Nếu ko xảy ra đột biến thì khi các ruồi đực có kiểu gen khác nhau về các gen đang xét giảm phân có thể tạo ra tối đa bao nhiêu loại tinh trùng.
 
Cho e tham gia với ạ.
Ruồi giấm có bộ NST 2n=8.Trên mỗi cặp NST thường xét 2 cặp gen dị hợp, trên cặp NST giới tính xét một gen có 2 alen nằm ở vùng ko tương đồng của NST giới tính X. Nếu ko xảy ra đột biến thì khi các ruồi đực có kiểu gen khác nhau về các gen đang xét giảm phân có thể tạo ra tối đa bao nhiêu loại tinh trùng.

Mỗi cặp NST gồm 2 cặp gen dị hợp ---GP---> Tối đa tạo 4 loại giao tử
Cặp NST của con đực ---GP---> 3 loại giao tử
=>KQ = 4x4x4x3= 192
 
Last edited:
mình có bài này giải mãi không ra các bạn giúp mình với
một dung dịch nuôi cấy có 80% ađênin(A) và 20% uraxin(U) với đầy đủ các điều kiện cần thiết tạo thành các codon, thì có thể phát sinh tối đa số triplet chứa 3A chiếm tỉ lệ
A.16% B.12,8% C.51,2% D.38.4%
bài này Đa :C
 
mình có bài này giải mãi không ra các bạn giúp mình với
một dung dịch nuôi cấy có 80% ađênin(A) và 20% uraxin(U) với đầy đủ các điều kiện cần thiết tạo thành các codon, thì có thể phát sinh tối đa số triplet chứa 3A chiếm tỉ lệ
A.16% B.12,8% C.51,2% D.38.4%
bài này Đa :C

từ tỉ lệ trên có 4/5A và 1/5U--->tỉ lệ triplet chứa 3A là (4/5)^3=0.512
 
mình có bài này giải mãi không ra các bạn giúp mình với
một dung dịch nuôi cấy có 80% ađênin(A) và 20% uraxin(U) với đầy đủ các điều kiện cần thiết tạo thành các codon, thì có thể phát sinh tối đa số triplet chứa 3A chiếm tỉ lệ
A.16% B.12,8% C.51,2% D.38.4%
bài này Đa :C

80% x 80% x 80% = 51,2%
 
Mình hỏi thêm một vài câu nữa nha
1. Cà độc dược dại có 2n=24 thì có thể gặp nhiều nhất số loại thể 4 ở loài này là.?
2. Xét cặp gen tương đồng AA'. Nếu trong phát sinh giao tử mà có một số tế bào mang cặp NST ko phân li ở giảm phân I còn giảm phân II diễn ra bình thuwowngfthif có thể tạo ra các giao tử theo duuj kiến là?
Các bạn nhớ giải thích kĩ giùm mình nha. Thanks
 
Mình hỏi thêm một vài câu nữa nha
1. Cà độc dược dại có 2n=24 thì có thể gặp nhiều nhất số loại thể 4 ở loài này là.?
2. Xét cặp gen tương đồng AA'. Nếu trong phát sinh giao tử mà có một số tế bào mang cặp NST ko phân li ở giảm phân I còn giảm phân II diễn ra bình thuwowngfthif có thể tạo ra các giao tử theo duuj kiến là?
Các bạn nhớ giải thích kĩ giùm mình nha. Thanks

1/ 2n=24 => n=12
Vậy số loại thể 4 là 12

2/ Xét tế bào đột biến --GP--> AA' và 0
Xét tế bào bình thường --GP--> A và A'
=>Các loại giao tử là: AA', 0, A, A'
 
Giúp mình đề này với

Ở cây lúa có 1600 tế bào sinh hạt phấn kiểu gen bD//Bd tham gia giảm phân, trong đó 600 tế bào xảy ra hoán vị gen.
a) Tính số giao tử mỗi loại được sinh ra từ số tế bào trên.
b) Tính tần số hoán vị gen và lập bản đồ di truyền của các gen trên.
Tiện thể bạn nào có tài liệu liên quan dạng này cho mình xin với nha. :???::???::???:
 
Ở cây lúa có 1600 tế bào sinh hạt phấn kiểu gen bD//Bd tham gia giảm phân, trong đó 600 tế bào xảy ra hoán vị gen.
a) Tính số giao tử mỗi loại được sinh ra từ số tế bào trên.
b) Tính tần số hoán vị gen và lập bản đồ di truyền của các gen trên.
Tiện thể bạn nào có tài liệu liên quan dạng này cho mình xin với nha. :???::???::???:
Tế bào sinh giao tử đực nào mà có hoán vị gen xảy ra thì tạo 4 giao tử bD, Bd, BD, bd.
Nếu không xảy ra hoán vị gen thì 1 tế bào tạo 2 giao tử bD và 2 giao tử Bd.
Từ đó bạn tính được số lượng giao tử từng loại - câu a, rồi quy ra tỉ lệ trên 1 để tính tần số hoán vị - câu b.
 
Tế bào sinh giao tử đực nào mà có hoán vị gen xảy ra thì tạo 4 giao tử bD, Bd, BD, bd.
Nếu không xảy ra hoán vị gen thì 1 tế bào tạo 2 giao tử bD và 2 giao tử Bd.
Từ đó bạn tính được số lượng giao tử từng loại - câu a, rồi quy ra tỉ lệ trên 1 để tính tần số hoán vị - câu b.

Cái đó thì mình biết nhưng trong đề hỏi là a) Tính số giao tử mỗi loại được sinh ra từ số tế bào trên.
b) Tính tần số hoán vị gen và lập bản đồ di truyền của các gen trên.
 
Cái đó thì mình biết nhưng trong đề hỏi là a) Tính số giao tử mỗi loại được sinh ra từ số tế bào trên.
b) Tính tần số hoán vị gen và lập bản đồ di truyền của các gen trên.
Bạn biết điều đó rồi mà bạn vẫn không tự trả lời được câu hỏi à?
Có 600 tế bào xảy ra hoán vị và 1000 còn lại thì không
Tế bào sinh giao tử đực nào mà có hoán vị gen xảy ra thì tạo 4 giao tử bD, Bd, BD, bd.
Nếu không xảy ra hoán vị gen thì 1 tế bào tạo 2 giao tử bD và 2 giao tử Bd.
và giờ bạn không biết số giao tử mỗi loại được tạo ra là bao nhiêu!
 
cho biết các gen nằm trên các NST khác nhau. Phép lai AaBbDD x aaBbDd cho đời con có kiểu gen dị hợp 1 cặp gen chiểm tỉ lệ bao nhiêu?:botay:
 

Facebook

Thống kê diễn đàn

Threads
12,368
Messages
72,272
Members
56,168
Latest member
5jilicomph
Back
Top