Topic LTĐH 2014 môn Sinh - Lí thuyết

Cũng khá giống đấy, mỗi tội kích thước các bậc dinh dưỡng trên lớn quá.
Câu đấy dữ kiện k ổn đâu bạn tạm bỏ qua đi.
 
Nhờ được cung cấp từ không khí, nguyên tố nào sau đây không thiếu ở mọi hệ sinh thái:
A-Photpho C-Canxi
B-Nito D-Cacbon
Đáp án là D nhưng theo mình không khí chứa tới 80% nito nên tại sao không chọn B
Mình xin cảm ơn
 
Nhờ được cung cấp từ không khí, nguyên tố nào sau đây không thiếu ở mọi hệ sinh thái:
A-Photpho C-Canxi
B-Nito D-Cacbon
Đáp án là D nhưng theo mình không khí chứa tới 80% nito nên tại sao không chọn B
Mình xin cảm ơn
Đáp án là D là đúng rùi bạn. Tuy Nito chiếm 80% không khí nhưng mà sinh vật không sử dụng trực tiếp được N2 (thực vật chỉ hấp thụ NH4+, NO3-). Hoặc là bạn có thể suy nghĩ thực tế là người ta vẫn phải bón phân đạm cho cây trồng nên sẽ có hệ sinh thái thiếu Nito
 
Các anh chị giúp em câu này nhé !

M[FONT=&quot]ột loài t[FONT=&quot]ứ [/FONT]b[FONT=&quot]ộ[/FONT]i (s[FONT=&quot]ố [/FONT]l[FONT=&quot]ượ[/FONT]ng NST b[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng 40) [FONT=&quot]đượ[/FONT]c lai ng[FONT=&quot]ượ[/FONT]c tr[FONT=&quot]ở[/FONT] l[FONT=&quot]ạ[/FONT]i v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t loài (2n= 20) [FONT=&quot]để [/FONT]ki[FONT=&quot]ể[/FONT]m tra [FONT=&quot]đ[/FONT]ó có ph[FONT=&quot]ả[/FONT]i là loài b[FONT=&quot]ố [/FONT]m[FONT=&quot]ẹ [/FONT]hay không. Khi F1 [FONT=&quot]đ[/FONT]ang th[FONT=&quot]ự[/FONT]c hi[FONT=&quot]ệ[/FONT]n gi[FONT=&quot]ả[/FONT]m phân, ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i ta quan sát hình thái nhi[FONT=&quot]ễ[/FONT]m s[FONT=&quot]ắ[/FONT]c th[FONT=&quot]ể ở [/FONT]k[FONT=&quot]ỳ [/FONT]gi[FONT=&quot]ữ[/FONT]a c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a GP I. N[FONT=&quot]ế[/FONT]u loài (2n= 20) [FONT=&quot]đ[/FONT]ó không ph[FONT=&quot]ả[/FONT]i là loài b[FONT=&quot]ố [/FONT]m[FONT=&quot]ẹ[/FONT] thì hình thái NST s[FONT=&quot]ẽ [/FONT]là: [/FONT][FONT=&quot]
A.
30 NST kép không có c[FONT=&quot]ặ[/FONT]p.[/FONT]
[FONT=&quot]B. 20 c[FONT=&quot]ặ[/FONT]p NST kép và 10 NST kép không có c[FONT=&quot]ặ[/FONT]p.[/FONT]
[FONT=&quot]C. 20 c[FONT=&quot]ặ[/FONT]p NST kép.[/FONT]
[FONT=&quot]D. 10 c[FONT=&quot]ặ[/FONT]p NST kép và 10 NST kép không có c[FONT=&quot]ặ[/FONT]p.[/FONT]
 
Các anh chị giúp em câu này nhé !

M[FONT=&quot]ột loài t[FONT=&quot]ứ [/FONT]b[FONT=&quot]ộ[/FONT]i (s[FONT=&quot]ố [/FONT]l[FONT=&quot]ượ[/FONT]ng NST b[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng 40) [FONT=&quot]đượ[/FONT]c lai ng[FONT=&quot]ượ[/FONT]c tr[FONT=&quot]ở[/FONT] l[FONT=&quot]ạ[/FONT]i v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t loài (2n= 20) [FONT=&quot]để [/FONT]ki[FONT=&quot]ể[/FONT]m tra [FONT=&quot]đ[/FONT]ó có ph[FONT=&quot]ả[/FONT]i là loài b[FONT=&quot]ố [/FONT]m[FONT=&quot]ẹ [/FONT]hay không. Khi F1 [FONT=&quot]đ[/FONT]ang th[FONT=&quot]ự[/FONT]c hi[FONT=&quot]ệ[/FONT]n gi[FONT=&quot]ả[/FONT]m phân, ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i ta quan sát hình thái nhi[FONT=&quot]ễ[/FONT]m s[FONT=&quot]ắ[/FONT]c th[FONT=&quot]ể ở [/FONT]k[FONT=&quot]ỳ [/FONT]gi[FONT=&quot]ữ[/FONT]a c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a GP I. N[FONT=&quot]ế[/FONT]u loài (2n= 20) [FONT=&quot]đ[/FONT]ó không ph[FONT=&quot]ả[/FONT]i là loài b[FONT=&quot]ố [/FONT]m[FONT=&quot]ẹ[/FONT] thì hình thái NST s[FONT=&quot]ẽ [/FONT]là: [/FONT][FONT=&quot]
A.
30 NST kép không có c[FONT=&quot]ặ[/FONT]p.[/FONT]
[FONT=&quot]B. 20 c[FONT=&quot]ặ[/FONT]p NST kép và 10 NST kép không có c[FONT=&quot]ặ[/FONT]p.[/FONT]
[FONT=&quot]C. 20 c[FONT=&quot]ặ[/FONT]p NST kép.[/FONT]
[FONT=&quot]D. 10 c[FONT=&quot]ặ[/FONT]p NST kép và 10 NST kép không có c[FONT=&quot]ặ[/FONT]p.[/FONT]

Câu B nhé.
4n' x 2n ---> (2n' + n)--GP1-->2n' kép + n kép
 
Đáp án A mới đúng đó bạn.

Mình nghĩ nếu phân chia theo như mình làm thi cũng có khả năng xảy ra câu B chứ nhỉ? Bạn biết đáp án thế giải thích được không? Giải thích kĩ cho mình xem với. Cảm ơn bạn. :)
 
đang ôn bài gặp công thức tính số kiểu gen tối đa khi gen nằm trên vùng tương đồng của NST giới tính X và Y
(r^n(r^n+1))/2 + (r^n)^2
Mà quên mất r,n là cái gì mất, ai giúp em với!
 
đang ôn bài gặp công thức tính số kiểu gen tối đa khi gen nằm trên vùng tương đồng của NST giới tính X và Y
(r^n(r^n+1))/2 + (r^n)^2
Mà quên mất r,n là cái gì mất, ai giúp em với!
Đến khổ với mấy cái công thức lằng nhằng mà không giải thích, nếu locus đó có m alen thì có m loại NST X và m loại NST Y
số kiểu gen XX đồng hợp, XX dị hợp, XY lần lượt là m ; mC2 ; m x m.
 
Mình nghĩ nếu phân chia theo như mình làm thi cũng có khả năng xảy ra câu B chứ nhỉ? Bạn biết đáp án thế giải thích được không? Giải thích kĩ cho mình xem với. Cảm ơn bạn. :)
M[FONT=&quot]ột loài t[FONT=&quot]ứ [/FONT]b[FONT=&quot]ộ[/FONT]i (s[FONT=&quot]ố [/FONT]l[FONT=&quot]ượ[/FONT]ng NST b[FONT=&quot]ằ[/FONT]ng 40) [FONT=&quot]đượ[/FONT]c lai ng[FONT=&quot]ượ[/FONT]c tr[FONT=&quot]ở[/FONT] l[FONT=&quot]ạ[/FONT]i v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i m[FONT=&quot]ộ[/FONT]t loài (2n= 20) [FONT=&quot]để [/FONT]ki[FONT=&quot]ể[/FONT]m tra [FONT=&quot]đ[/FONT]ó có ph[FONT=&quot]ả[/FONT]i là loài b[FONT=&quot]ố [/FONT]m[FONT=&quot]ẹ [/FONT]hay không. Khi F1 [FONT=&quot]đ[/FONT]ang th[FONT=&quot]ự[/FONT]c hi[FONT=&quot]ệ[/FONT]n gi[FONT=&quot]ả[/FONT]m phân, ng[FONT=&quot]ườ[/FONT]i ta quan sát hình thái nhi[FONT=&quot]ễ[/FONT]m s[FONT=&quot]ắ[/FONT]c th[FONT=&quot]ể ở [/FONT]k[FONT=&quot]ỳ [/FONT]gi[FONT=&quot]ữ[/FONT]a c[FONT=&quot]ủ[/FONT]a GP I. N[FONT=&quot]ế[/FONT]u loài (2n= 20) [FONT=&quot]đ[/FONT]ó không ph[FONT=&quot]ả[/FONT]i là loài b[FONT=&quot]ố [/FONT]m[FONT=&quot]ẹ[/FONT] thì hình thái NST s[FONT=&quot]ẽ [/FONT]là: [/FONT][FONT=&quot]
A.
30 NST kép không có c[FONT=&quot]ặ[/FONT]p.[/FONT]
[FONT=&quot]B. 20 c[FONT=&quot]ặ[/FONT]p NST kép và 10 NST kép không có c[FONT=&quot]ặ[/FONT]p.[/FONT]
[FONT=&quot]C. 20 c[FONT=&quot]ặ[/FONT]p NST kép.[/FONT]
[FONT=&quot]D. 10 c[FONT=&quot]ặ[/FONT]p NST kép và 10 NST kép không có c[FONT=&quot]ặ[/FONT]p.
Hình như bạn hiểu sai ý đề phải không? Người ta hỏi "không phải" mà bạn.
Mình chỉ có đáp án chứ cũng chẳng hiểu mới "liệng" câu này lên đây hỏi. :mrgreen:
[/FONT]
 
Giai đoạn nào của cây chịu sự ảnh hưởng mạnh nhất của nhiệt độ
A-giai đoạn chuẩn bị ra hoa B-giai đoạn ra hoa
C-giai đoạn con non D-giai đoạn nảy mầm của hạt
Tại sao vậy bakm
 
Em học thấy sinh vật đầu tiên trên trái đất có hình thức dinh dưỡng là dị dưỡng hoại sinh. Nhưng em ko biết dị dưỡng hoại sinh là gì? Và vì sao sinh vật đầu tiên ko có hình thức dinh dưỡng khác mà phải là dị dưỡng hoại sinh.
 
Theo mình nghĩ sinh vật đầu tiên là sinh vật nhân sơ không có khả năng tổng hợp các chất hữu cơ như thực vật (tự dưỡng) mà sử dụng các chất hữu cơ đang rất dồi dào của môi trường nguyên thủy để sử dụng, nếu không thì biết sử dụng nguồn nào?

Giải giúp mình câu trên
 
Quá trình hình thành quần thể thích nghi nhanh hay chậm phụ thuộc vào các yếu tố nào sau đây:
1 - Quá trình phát sinh và tích luỹ các đột biến
2 - Áp lực của CLTN
3 - Hệ gen đơn bội hay lưỡng bội
4 - Nguồn dinh dưỡng nhiều hay ít
5 - Thời gian thế hệ ngắn hay dài
Đáp án đúng là:
A. 1, 3, 4, 5
B. 1, 2, 3, 5
C. 2, 3, 4, 5
D. 1, 2, 3, 4
 
Quá trình hình thành quần thể thích nghi nhanh hay chậm phụ thuộc vào các yếu tố nào sau đây:
1 - Quá trình phát sinh và tích luỹ các đột biến
2 - Áp lực của CLTN
3 - Hệ gen đơn bội hay lưỡng bội

4 - Nguồn dinh dưỡng nhiều hay ít
5 - Thời gian thế hệ ngắn hay dài
Đáp án đúng là:
A. 1, 3, 4, 5
B. 1, 2, 3, 5
C. 2, 3, 4, 5
D. 1, 2, 3, 4
SKG Sinh học 12 trang 120 nhé bạn
Tuy không có ý 3 trong sách nhưng mà ta có thể hiểu được. :mrgreen:
 
Em học thấy sinh vật đầu tiên trên trái đất có hình thức dinh dưỡng là dị dưỡng hoại sinh. Nhưng em ko biết dị dưỡng hoại sinh là gì? Và vì sao sinh vật đầu tiên ko có hình thức dinh dưỡng khác mà phải là dị dưỡng hoại sinh.
Mình tìm được cái định nghĩa này:
Sinh vật dị dưỡng sống hoại sinh bao gồm các loại nấm, vi khuẩn. Chúng tiếp nhận nguồn năng lượng hoá học khi sinh vật khác phân huỷ và bẻ gãy các phân tử hữu cơ để tồn tại và phát triển. Sinh vật phân huỷ thải vào môi trường những chất đơn giản hoặc những nguyên tố hoá học mà lúc đầu các vật sản xuất sử dụng để tổng hợp các chất hữu cơ.(Wikipedia)
Theo mình nghĩ thì ban đầu khi mới hình thành thì TB sinh vật còn rất đơn giản chưa có các bào quan cần thiết để tự dưỡng.
 
SKG Sinh học 12 trang 120 nhé bạn
Tuy không có ý 3 trong sách nhưng mà ta có thể hiểu được. :mrgreen:

Mình cũng nghĩ như bạn. Nhưng chết cái đáp án của họ là D chứ :(
Mình đang không hiểu chất dinh dưỡng có liên quan gì không?!
 
Giai đoạn nào của cây chịu sự ảnh hưởng mạnh nhất của nhiệt độ
A-giai đoạn chuẩn bị ra hoa B-giai đoạn ra hoa
C-giai đoạn con non D-giai đoạn nảy mầm của hạt
 
Giai đoạn nào của cây chịu sự ảnh hưởng mạnh nhất của nhiệt độ
A-giai đoạn chuẩn bị ra hoa B-giai đoạn ra hoa
C-giai đoạn con non D-giai đoạn nảy mầm của hạt
Không biết lý do nhưng mà đoán là giai đoạn nảy mầm (Có lẽ là giống ở con gà) :mrgreen:
 

Facebook

Thống kê diễn đàn

Threads
12,345
Messages
72,249
Members
56,145
Latest member
fun88guideeuro
Back
Top