Topic LTĐH 2013 Môn Sinh - Bài tập

Status
Not open for further replies.
Bạn nào phân biệt dùm mình 3 hình thức sinh sản : hữu tính, vô tính và sinh sản sinh dưỡng với. Sắp thi rồi mà còn mù mờ cái này:ah::ah:
 
theo e thì:
Sinh sản vô tính là sinh sản với sự sao nguyên bản bộ gen không kèm theo tái tổ hợp di truyền.
Sinh sản hữu tính là sinh sản luôn có kèm theo tái tổ hợp di truyền.
Đó là định nghĩa bao quát nhất, chúng áp dụng cho tất cả các sinh vật. Chúng phản ánh sự cần thiết phải có cả 2 mặt mâu thuẫn: bảo thủ và linh hoạt.
Còn sinh sản sinh dưỡng là hiện tượng hình thành cá thể mới từ một phần của cơ quan sinh dưỡng (rễ, thân, lá)
 
ở ngưởi , máu khó đông do gen đột biến lặn trên vùng ko tương đồng của NST giới tính X quy định. một người phụ nữ bình thường , có em trai bị bệnh , bố mẹ bình thường lấy 1 người chồng bình thường. xs sinh ra đứa con đầu lòng là con trai, ko mắc bệnh máu khó đông.
A.1/4 B.7/8 C.3/8 D.1/8
làm cụ thể ra giúp mình
 
Last edited:
Đáp án B nhé: bạn vẽ phả hệ là xong thôi mà. TÍnh xác suất con trai bị bệnh sau đó lấy 1 trừ đi. hihi
 
ở ngưởi , máu khó đông do gen đột biến lặn trên vùng ko tương đồng của NST giới tính X quy định. một người phụ nữ bình thường , có em trai bị bệnh , bố mẹ bình thường lấy 1 người chồng bình thường. xs sinh ra đứa con đầu lòng là con trai, ko mắc bệnh máu khó đông.
A.1/4 B.7/8 C.8/9 D5/8
làm cụ thể ra giúp mình

Đáp án B nhé: bạn vẽ phả hệ là xong thôi mà. TÍnh xác suất con trai bị bệnh sau đó lấy 1 trừ đi. hihi

Ban đầu mình cũng làm như bạn nhưng mình nghĩ rằng kết quả 7/8 chỉ là xác suất sinh con không mắc bệnh thôi chứ không phải là xác suất sinh con trai đầu lòng và không bị bệnh như yêu cầu của đề bài :???:
 
theo e thì:
Sinh sản vô tính là sinh sản với sự sao nguyên bản bộ gen không kèm theo tái tổ hợp di truyền.
Sinh sản hữu tính là sinh sản luôn có kèm theo tái tổ hợp di truyền.
Đó là định nghĩa bao quát nhất, chúng áp dụng cho tất cả các sinh vật. Chúng phản ánh sự cần thiết phải có cả 2 mặt mâu thuẫn: bảo thủ và linh hoạt.
Còn sinh sản sinh dưỡng là hiện tượng hình thành cá thể mới từ một phần của cơ quan sinh dưỡng (rễ, thân, lá)
Sinh sản vô tính + sinh sản sinh dưỡng là chỉ có nguyên phân thôi, còn sinh sản hữu tính là có cả nguyên phân + giảm phân + thụ tinh đúng ko bạn:mrgreen:
 
Ai cho mình hỏi bài này với :mrgreen:
Chuyển đoạn tương hỗ giữa 2 NST không tương đồng xảy ra ở 1 tb sinh tinh khi giảm phân tạo ra cả giao tử bt và giao tử có chuyển đoạn. Tỉ lệ giao tử có chuyển đoạn là?
 
Ai cho mình hỏi bài này với :mrgreen:
Chuyển đoạn tương hỗ giữa 2 NST không tương đồng xảy ra ở 1 tb sinh tinh khi giảm phân tạo ra cả giao tử bt và giao tử có chuyển đoạn. Tỉ lệ giao tử có chuyển đoạn là?
Quá trình giảm phân của cơ thể mang đột biến chuyển đoạn tương hỗ rất phức tạp nên sẽ k có bài tập phần này trong đề ĐH, nhưng chuyển đoạn k tương hỗ thì có thể thi.
Câu trả lời của bạn là 1/2.
 
Còn câu nữa.
1/ Ruồi giấm 2n=8. Giả sử rằng trong quá trình giảm phân ở ruồi giấm cái có 2 cặp NST mà mỗi cặp xảy ra 2 trao đổi chéo đơn, 1 trao đổi chéo kép. Số loại trứng là? (Đáp án 256)
Ai giải thích giúp mình chỗ trao đổi chéo nhé :)

2/ Kiểu gene của 1 loài là AB/ab, DE/de. Nếu khi giảm phân có sự rối loạn phân bào ở lần phân bào 2 trong trường hợp có thể xảy ra ở cặp DE/de thì tạo ra tối đa bao nhiêu loại giao tử?
A.4 B.10 C.20 D.B hoặc C
 
Còn câu nữa.
1/ Ruồi giấm 2n=8. Giả sử rằng trong quá trình giảm phân ở ruồi giấm cái có 2 cặp NST mà mỗi cặp xảy ra 2 trao đổi chéo đơn, 1 trao đổi chéo kép. Số loại trứng là? (Đáp án 256)
Ai giải thích giúp mình chỗ trao đổi chéo nhé :)

2/ Kiểu gene của 1 loài là AB/ab, DE/de. Nếu khi giảm phân có sự rối loạn phân bào ở lần phân bào 2 trong trường hợp có thể xảy ra ở cặp DE/de thì tạo ra tối đa bao nhiêu loại giao tử?
A.4 B.10 C.20 D.B hoặc C
1/ 2 TĐC đơn và 1 TĐC kép tạo được 8 loại giao tử, do mỗi hình thức TĐC làm phát sinh thêm 2 loại giao tử hoán vị. Ví dụ ABD/abd tạo 2 gt liên kết ABD và abd, TĐC đơn 1 giữa A và B tạo thêm aBD và Abd, TĐC đơn 2 tạo thêm ABd và abD, TĐC kép do 2 TĐC đơn đồng thời tạo aBd và AbD
Có 4 cặp NST, 2 cặp mà mỗi cặp tạo 8, 2 cặp còn lại k nói gì chắc coi dị hợp mỗi cặp tạo 2 -> 8x8x2x2
2/ Chia ra 2 TH là có hoán vị và k có hoán vị. Trường hợp k có hoán vị ra được 10 loại còn trường hợp có hoán vị k phải ra 20 - trừ khi đề của bạn ghi thiếu chi tiết nào đó, như hoán vị chỉ xảy ra ở DE/de chẳng hạn.
 
1/ 2 TĐC đơn và 1 TĐC kép tạo được 8 loại giao tử, do mỗi hình thức TĐC làm phát sinh thêm 2 loại giao tử hoán vị. Ví dụ ABD/abd tạo 2 gt liên kết ABD và abd, TĐC đơn 1 giữa A và B tạo thêm aBD và Abd, TĐC đơn 2 tạo thêm ABd và abD, TĐC kép do 2 TĐC đơn đồng thời tạo aBd và AbD
Có 4 cặp NST, 2 cặp mà mỗi cặp tạo 8, 2 cặp còn lại k nói gì chắc coi dị hợp mỗi cặp tạo 2 -> 8x8x2x2
2/ Chia ra 2 TH là có hoán vị và k có hoán vị. Trường hợp k có hoán vị ra được 10 loại còn trường hợp có hoán vị k phải ra 20 - trừ khi đề của bạn ghi thiếu chi tiết nào đó, như hoán vị chỉ xảy ra ở DE/de chẳng hạn.

Vậy là nếu nhớ một cách máy móc thì trao đổi chéo kép cũng chỉ tạo thêm 2 loại giao tử giống trao đổi chéo đơn trong mọi trường hợp hả bạn?
 
Vậy là nếu nhớ một cách máy móc thì trao đổi chéo kép cũng chỉ tạo thêm 2 loại giao tử giống trao đổi chéo đơn trong mọi trường hợp hả bạn?
Nhiều lúc đề chỉ nói có hiện tượng TĐC kép, nhưng ta ngầm hiểu là vẫn có xảy ra 2 TĐC đơn độc lập và vẫn tạo được 8.
 
Phần trao đổi chéo kép mình... đầu hàng. Nếu đề cho 3 trao đổi chéo đơn và 1 trao đổi chéo kép thì sao? hoặc 3 trao đổi chéo đơn 2 trao đổi chéo kép.
 
Phần trao đổi chéo kép mình... đầu hàng. Nếu đề cho 3 trao đổi chéo đơn và 1 trao đổi chéo kép thì sao? hoặc 3 trao đổi chéo đơn 2 trao đổi chéo kép.
Cứ mỗi hình thức TĐC thêm 2 loại giao tử mang gen hoán vị, đề ĐH cũng k cho đến 3 TĐC đơn đâu.
 
ở ngưởi , máu khó đông do gen đột biến lặn trên vùng ko tương đồng của NST giới tính X quy định. một người phụ nữ bình thường , có em trai bị bệnh , bố mẹ bình thường lấy 1 người chồng bình thường. xs sinh ra đứa con đầu lòng là con trai, ko mắc bệnh máu khó đông.
A.1/4 B.7/8 C.3/8 D.1/8
làm cụ thể ra giúp mình

em trai bị bệnh => KG: XaY
chị, bố, mẹ bthường => mẹ XAXa, bố XAY, chị XAXA hoặc XAXa
người chông bthường => XAY
=> XS sinh con trai binhg thương khi mẹ có KG XAXA là: 1/2 x 1/2 = 1/4
=> XS sinh con trai bình thường khi mẹ có KG XAXa là : 1/2 x 1/4 = 1/8
=> XS sinh con trai đầu lòng không mắc bệnh là: 1/4 + 1/8 = 3/8 => Chọn C

p/s: Ai có cách giải gộp một lần cho em học hỏi với. :)
Tks mọi người trước.
 
Ở ruồi giấm có 2n = 8. Có 5 tế bào tiến hành nguyên phân với số lần bằng nhau tạo ra các tế bào con. Trong các tế bào con người ta thấy có 1280 mạch polynucleotit mới được cấu thành từ các nu tự do trong môi trường nội bào. Số lần nhân đôi của mỗi tế bào là:
A. 3. B. 4. C. 5. D. 6.
 
B nhe ban:
1280 mach polynu--> so' NST( phan tu ADN) = 1280/2=640
=>So te bao con = 640/8=80
Ta co 5*2^k=80=>K=4
 
Last edited:
Câu 30: Trong lần phân bào I của giảm phân ở nam giới, nếu rối loạn phân ly ở cặp NST số 21 sẽ tạo ra :
A. 2 tinh trùng bình thường, 1 tinh trùng có 2 NST 21 và 1 tinh trùng không có NST 21.
B. 2 tinh trùng thiếu 1 NST 21 và 2 tinh trùng thừa 1 NST 21.
C. 2 tinh trùng thừa 1 NST 21 và 2 tinh trùng bình thường.
D. 2 tinh trùng thiếu 1 NST 21 và 2 tinh trùng bình thường.
 
Last edited:
Status
Not open for further replies.

Facebook

Thống kê diễn đàn

Threads
11,714
Messages
71,608
Members
55,898
Latest member
lythuytinhoceannet
Back
Top