Topic LTĐH 2013 Môn Sinh - Bài tập

Status
Not open for further replies.
Câu 30: Trong lần phân bào I của giảm phân ở nam giới, nếu rối loạn phân ly ở cặp NST số 21 sẽ tạo ra :
A. 2 tinh trùng bình thường, 1 tinh trùng có 2 NST 21 và 1 tinh trùng không có NST 21.
B. 2 tinh trùng thiếu 1 NST 21 và 2 tinh trùng thừa 1 NST 21.
C. 2 tinh trùng thừa 1 NST 21 và 2 tinh trùng bình thường.
D. 2 tinh trùng thiếu 1 NST 21 và 2 tinh trùng bình thường.

2 tinh trùng thiếu 1 NST 21 và 2 tinh trùng thừa 1 NST 21 bạn nhé :) vẽ sơ đồ giảm phân là thấy liền.
 
Giúp em câu này ạ
ở ruồi giấm: ở ruồi giấm: gen A: mắt đỏ, gen a: mắt trắng; gen B: cánh bình thương, gen b: cánh xẻ. cho lai 2 dòng ruồi giấm được F1:
7,5% ♂ mắt đỏ - cánh bình thường
50% ♀ mắt đỏ - cánh bình thường
7,5% ♂ mắt trắng – cánh xẻ
50% ♀ mắt đỏ - cánh xẻ
42,5% ♂ mắt đỏ - cánh xẻ
42,5% ♂ mắt trắng – cánh bình thường
biết rằng gen quy định mắt trắng liên kết với gen quy đinh cánh xẻ. kiểu gen của con cái ở thế hệ P là?

:)
mình đang thử nghĩ cách giải...mà ở Quảng Ngãi các bạn đã học tới dạng này rồi à???:twisted:
 
Status
Not open for further replies.

Facebook

Thống kê diễn đàn

Threads
11,650
Messages
71,544
Members
55,857
Latest member
pdfbamabook22
Back
Top