What's new

Latest profile posts

bạn ơi bạn đã từng làm dd đỏ carmin chưa , chỉ giúp mình công thức pha đỏ với , hiện mình có pha nhưng màu k bền
em đang làm nhuộm tiêu bản thực vật nhưng hiện đỏ carmin k bền màu , anh có công thức chuẩn chỉ giúp em với , thankss anh nhiều
Top