What's new

Latest profile posts

mọi người cho em hỏi là đoạn mạch mà có okazaki í thì nó làm nhiệm vụ gì mà trong bài tập em chả hay thấy nó có vậy,chả lẽ đoạn í bị bỏ đi sao??????
em xin chào anh chị.
em đang cần đánh giá hoạt tính hoạt độ của con nấm phytophthora của em ạ. anh chị có thể cho em hỏi các công việc mà em phải làm không ạ. có tài liệu tham khảo càng tốt vì em tìm không ra ạ. -
- con nấm của em, em nuôi từ đĩa giống gốc của thầy, nấm đang rất ít, em nuôi trên mt PDA nhưng nó k lên, anh chị cho em biết do những lý do nào không ạ?
em cảm ơn ạ
một đoạn phân tử ADN có 700 nucleotit loại A và 800 nucleotit loại X. Hãy xác định tổng số nucleotit, số liên kết hidro và chiều dài của đoạn phân tử ADN trên?
em đang cần gấp
Giải thích hiện tượng co nguyên sinh, phản co nguyên sinh. Ứng dụng thực tiễn
Ai giúp em với em cần gấp lắm ạ
Cho e hỏi có a/c nào bán tiêu bản bọ gậy Anopheles không ạ, hoặc có biết nơi nào bán không ạ? Chỉ dùm e ...
Top