What's new

Latest profile posts

Công ty cổ phần Rubyfitness chuyên cung cấp các gói dịch vụ mở phòng gym chuyên nghiệp
toàn diện dành cho những cá nhân muốn khởi nghiệp kinh doanh trong ngành gym,
phòng tập gia đình, bán lẻ thiết bị tập luyện cho các cá nhân tập tại nhà.
Cho mình hỏi, làm sao để điều chỉnh mật độ bào tử nồng độ 10^5? Mình cảm ơn.
Top