Topic LTĐH 2014 môn Sinh - Lí thuyết

bài đột biến cấu trúc nhiễm sắc thế em có những thắc mắc sau:
1/ sách giáo khoa ghi sinh vật nhân sơ chứa 1 phân tử ADN mạch kép, ủa em nhớ là mạch đơn chứ, em nhớ là vi khuẩn virus vì đơn nên alen đột biến bất kể trội lặn đều biểu hiện ra kiểu hình nên mới dễ dàng sinh ra thể kháng thuốc.
2/ vì sao đột biến chuyển đoạn có thể không làm thay đổi số lượng và thành phần gen của một nhiễm sắc thế?
3/ Trong các phát biểu sau, có bao nhiêu phát biểu đúng khi nói về nhiễm sắc thể giới tính ở
động vật?
(1) Nhiễm sắc thể giới tính chỉ có ở tế bào sinh dục.
(2) Nhiễm sắc thể giới tính chỉ chứa các gen quy định tính trạng giới tính.
(3) Hợp tử mang cặp nhiễm sắc thể giới tính XY bao giờ cũng phát triển thành cơ thể đực.
(4) Nhiễm sắc thể giới tính có thể bị đột biến về cấu trúc và số lượng.
A. 1. B. 3. C. 2. D. 4.
đáp án A nhưng ko biết cái nào, em làm thì cả 1 và 4 đều đúng @@
câu 1: bạn cần phân biệt ADN và NST nhé, ADN nằm trên NST nên trên 1 NST có chứa ADN mạch kép.
câu 2: chuyển đoạn tương hỗ
câu 3: chỉ 1 ý 4 đúng. 1 sai vì ở tb nào cũng chứa đủ bộ nst của loài (trừ giao tử chứa 1 nửa)
 
Vì sao khi qua 1 lần nhân đôi chỉ có 1 thoi phân bào được hình thành? Em tưởng mỗi tế bào con 1 cái chứ?
 

Facebook

Thống kê diễn đàn

Threads
11,651
Messages
71,544
Members
55,783
Latest member
pdfkadeei
Back
Top