Topic LTĐH 2014 môn Sinh - Bài tập

Cách làm của mình thế này, k hiểu nhầm lẫn chỗ nào mọi người chỉ giúp với.
Ở F1 tính được q(a) = 0,5/(1+0,5) = 1/3
Đề bài hỏi tỉ lệ aa ở F2 => cho F1 ngẫu phối => aa=1/9
Coi như aa k kết hạt ngay từ đầu thì cấu trúc quần thể tham gia sinh sản ở P là 0,25AA: 0,5 Aa hay 1/3AA: 2/3Aa với q0=1/3 . Bạn làm như trên là bị bỏ qua mất 1 thế hệ.
Tần số a ở F1 là q1=1/4 (công thức mấy bạn ở trên nói rồi), dẫn đến ở F2 aa là 1/4 bình.
 
Trong trường hợp các gen phân ly độc lập tác động riêng rẽ các gen trội là trội hoàn toàn phép lai bố AaBBCcDd x mẹ AaBbccDd cho tỉ lệ tổ hợp con lai có số alen trội trong kiểu gen giống số lượng alen trội trong kiểu gen của mẹ ở đời con là
A. 35/64 B. 27/64 C. 8/64 D. 16/64

Em thấy bài này nhiều thầy cô bạn bè làm bằng cách lấy
7C3/64=35/64.
Nhưng chúng ta làm gì được chọn vị trí thoái mái như vậy?
Ví dụ như kiểu gen AAbbCcdd cũng được tính vào nhưng thực tế ko thể có kiểu gen trên.
Em nghĩ nên như vậy:
BBCc có 1 cách chọn
BbCc có 4C1=4
Bbcc có 4C2=6
BBcc có 4C2 =4
=> (1+6+4+4)/64=15/64.
-------
Để cho chắc ăn em đã làm phương pháp thủ công lun, ghi ra tất cả kiểu gen thỏa mãn
AaBBccdd 1/32
aaBBCcdd 1/64
aaBBccDd 1/32

AABbccdd 1/64
aaBbccDD 1/64
AaBbCcdd 1/32
aaBbCcDd 1/32
AaBbccDd 1/16
=> cộng hết lại =15/64.
Mong người xem lại giúp!
 
Trong trường hợp các gen phân ly độc lập tác động riêng rẽ các gen trội là trội hoàn toàn phép lai bố AaBBCcDd x mẹ AaBbccDd cho tỉ lệ tổ hợp con lai có số alen trội trong kiểu gen giống số lượng alen trội trong kiểu gen của mẹ ở đời con là
A. 35/64 B. 27/64 C. 8/64 D. 16/64

Em thấy bài này nhiều thầy cô bạn bè làm bằng cách lấy
7C3/64=35/64.
Nhưng chúng ta làm gì được chọn vị trí thoái mái như vậy?
Ví dụ như kiểu gen AAbbCcdd cũng được tính vào nhưng thực tế ko thể có kiểu gen trên.
Em nghĩ nên như vậy:
BBCc có 1 cách chọn
BbCc có 4C1=4
Bbcc có 4C2=6
BBcc có 4C2 =4
=> (1+6+4+4)/64=15/64.
-------
Để cho chắc ăn em đã làm phương pháp thủ công lun, ghi ra tất cả kiểu gen thỏa mãn
AaBBccdd 1/32
aaBBCcdd 1/64
aaBBccDd 1/32

AABbccdd 1/64
aaBbccDD 1/64
AaBbCcdd 1/32
aaBbCcDd 1/32
AaBbccDd 1/16
=> cộng hết lại =15/64.
Mong người xem lại giúp!
Đơn giản là họ chả hiểu gì về tổ hợp thôi.
Tham khảo: http://www.sinhhocvietnam.com/forum/showthread.php?p=74360
 
Trong trường hợp các gen phân ly độc lập tác động riêng rẽ các gen trội là trội hoàn toàn phép lai bố AaBBCcDd x mẹ AaBbccDd cho tỉ lệ tổ hợp con lai có số alen trội trong kiểu gen giống số lượng alen trội trong kiểu gen của mẹ ở đời con là
A. 35/64 B. 27/64 C. 8/64 D. 16/64
Em nghĩ nên như vậy:
BBCc có 1 cách chọn
BbCc có 4C1=4
Bbcc có 4C2=6
BBcc có 4C2 =4
=> (1+6+4+4)/64=15/64.
Mình không hiểu chỗ này. Bạn giải thích giúp mình với ! (y)
 
Trong trường hợp các gen phân ly độc lập tác động riêng rẽ các gen trội là trội hoàn toàn phép lai bố AaBBCcDd x mẹ AaBbccDd cho tỉ lệ tổ hợp con lai có số alen trội trong kiểu gen giống số lượng alen trội trong kiểu gen của mẹ ở đời con là
A. 35/64 B. 27/64 C. 8/64 D. 16/64

Em thấy bài này nhiều thầy cô bạn bè làm bằng cách lấy
7C3/64=35/64.
Nhưng chúng ta làm gì được chọn vị trí thoái mái như vậy?
Ví dụ như kiểu gen AAbbCcdd cũng được tính vào nhưng thực tế ko thể có kiểu gen trên.
Em nghĩ nên như vậy:
BBCc có 1 cách chọn
BbCc có 4C1=4
Bbcc có 4C2=6 (phải là 4C3 = 4 )
BBcc có 4C2 =4 (phải là 4C2 = 6)

=> (1+6+4+4)/64=15/64
Mình không hiểu chỗ này. Bạn giải thích giúp mình với ! (y)

Ý bạn ấy là xét với cặp gen (B,b) và (C,c) trước, rồi sau đó xem cặp trong hai cặp đó đã có bao nhiêu alen trội và tính xem cần có bao nhiêu alen trội nữa so với đề bài cho, trong hai cặp gen còn lại (là phép lai giữa hai cặp dị hợp) cần chọn thêm số alen trội tương ứng.
VD: BBCc đã có 2 trội, cần thêm 1 trội nữa, trong 4 vị trí còn lại của cặp (A,a) (D,d) đó phải chọn sao cho chỉ có 1 trội tức là 4C1 = 4 cách chọn.

Bạn hiểu như này rất rắc rối, giải trắc nghiệm nên chú trọng cách giải nhanh, bạn xem topic của anh pdn cho link ở trên đi, rất hay đấy.
 
Last edited:
Ý bạn ấy là xét với cặp gen (B,b) và (C,c) trước, rồi sau đó xem cặp trong hai cặp đó đã có bao nhiêu alen trội và tính xem cần có bao nhiêu alen trội nữa so với đề bài cho, trong hai cặp gen còn lại (là phép lai giữa hai cặp dị hợp) cần chọn thêm số alen trội tương ứng.
VD: BBCc đã có 2 trội, cần thêm 1 trội nữa, trong 4 vị trí còn lại của cặp (A,a) (D,d) đó phải chọn sao cho chỉ có 1 trội tức là 4C1 = 4 cách chọn.

Bạn hiểu như này rất rắc rối, giải trắc nghiệm nên chú trọng cách giải nhanh, bạn xem topic của anh pdn cho link ở trên đi, rất hay đấy.
Mình đã xem rùi. Rất dễ hiểu :mrgreen:
 
1 Gen B có tổng số 3600 liên kết hidro. Trên mạch 3'--->5' của gen có số nu loại T=750 và ở mạch bổ sung có số nu T=150. Gen này tự nhân đôi liên tiếp 3 lần. Ở lần nhân đôi thứ 2 có sự xuất hiện của 1 phân tử 5-BU tham gia quá trình tổng hợp mạch mới. Kết thúc quá trình nhân đôi này, tổng số nu từng loại môi trường cung cấp là bao nhiêu?
2 1phân tử ADN của tảo lục có 45*10^6 chu kì xoắn. phân tử ADN này nhân đôi bốn lần. Hãy xác định số đoạn mồi đc tổng hợp. Biết mỗi đoạn Okazaki có độ dài 100 nu và trên phân tử ADN này có 65 đơn vị tái bản.
3 Các cá thể đều có cặp gen cùng nằm trên 1 cặp NST tương đồng. Cho P thuần chủng tương phản lai với nhau thu đc F1: 100% cao, quả tròn, vị ngọt. Cho F1 tự thụ thu được F2 phân li theo tỉ lệ 68,0625% cao, tròn, ngọt : 18,0625% thấp, bầu dục, chua : 6,9375% thấp, tròn, ngọt. Kiểu gen của cây F1 có thể là:
A. (Abd)/(aBD) x (Abd)/(aBD) hoặc (Ab)/(ab) x (Ab)/(ab)
B. (ABD)/(abd) x (ABD)/(abd) hoặc (AB)/(ab) x (AB)/(ab)
C. (ABD)/(abd) x (ABD)/(abd) hoặc (Ab)/(aB) x (Ab)/(aB)
D. (Abd)/(abD) x (Abd)/(aBD) hoặc (Ab)/(aB) x (Ab)/(aB)
4 Đậu hà lan, tính trạng hạt màu vàng và tính trạng thân cao là trội hoàn toàn so với hạt màu xanh và thân thấp. 2 cặp gen quy định 2 tính trạng trên nằm trên các cặp NST thường khác nhau. Ở thế hệ xuất phát có 4% cây hạt xanh, thấp và 16% cây xanh, cao. Sau 1 thế hệ tự thụ phấn bắt buộc thì ở F1 thu được 10.5% cây xanh, thấp và 24.5% cây vàng, thấp. Không có đột biến xảy ra. Cây cao, vàng ở F1 chiếm tỉ lệ
A.38% B. 25.5% C. 62% D.45.5%
5 Ở 1 loài thực vật cho P thuần chủng (ABD)/(ABD) x (abd)/(abd) tạo ra F1, cho F1 tự thụ phấn số kiểu gen tối đa ở F2 là
A.36 B.27 C. 40 D. 64
6 Cho con cái( XX) lông dài(D), đen( Đ) thuần chủng lai với con đực (XY) lông ngắn(N), trắng(T) được F1 đều lông dài đen. Cho con đực F1 lai phân tích đc F1: 180 con cái lông ngắn, đen: 180 con đực lông ngắn, trắng: 60 con cái lông dài, đen: 60 con đực lông dài, trắng. Cho con cái F1 lai phân tích thì kết quả của phép lai lài bao nhiêu?
 
1/Ở ruồi giấm cho lai P t/c thân xám, cánh dài, đốt dài với thân đen, cánh cụt, đốt ngắn. F1 100% thân xám, cánh dài, đốt dài.
Cho F1 tạp giao, F2 gồm 1000 con có 205 con thân đen, cánh cụt, đốt ngắn. Số lượng con thân xám, cánh cụt, đốt ngắn là bao nhiêu?

2/ Cho phép lai AabbDd x AaBbDd. Ko có đột biến. Tìm tỉ lệ KG có ít nhất 1 gen lặn?
 
1/Ở ruồi giấm cho lai P t/c thân xám, cánh dài, đốt dài với thân đen, cánh cụt, đốt ngắn. F1 100% thân xám, cánh dài, đốt dài.
Cho F1 tạp giao, F2 gồm 1000 con có 205 con thân đen, cánh cụt, đốt ngắn. Số lượng con thân xám, cánh cụt, đốt ngắn là bao nhiêu?
Bài này... :twisted:

2/ Cho phép lai AabbDd x AaBbDd. Ko có đột biến. Tìm tỉ lệ KG có ít nhất 1 gen lặn?
Xét từng cặp alen: Aa x Aa---->3/4 A_ : 1/4 aa
bb x Bb------->1/2 Bb : 1/2 bb
Dd x Dd ------>3/4 D_ : 1/4dd
Tỉ lệ không có gen lặn: 3/4.1/2.3/4=9/32 => Có ít nhất 1 gen lặn: 23/32
 
2/ Cho phép lai AabbDd x AaBbDd. Ko có đột biến. Tìm tỉ lệ KG có ít nhất 1 gen lặn?

Bài này... :twisted:

Xét từng cặp alen: Aa x Aa---->3/4 A_ : 1/4 aa
bb x Bb------->1/2 Bb : 1/2 bb
Dd x Dd ------>3/4 D_ : 1/4dd
Tỉ lệ không có gen lặn: 3/4.1/2.3/4=9/32 => Có ít nhất 1 gen lặn: 23/32

Bạn xem lại thử, kiểu gen ở đời con lúc nào cũng có ít nhất là một lặn cả. (cặp bb x Bb lúc nào cũng cho ra 1 lặn cố định rồi đó.)
 
ai làm giúp mình mấy câu trên với. MOng mọi người giúp, chứ ko biết hỏi ở đâu nữa bây giờ. please
 
1 Gen B có tổng số 3600 liên kết hidro. Trên mạch 3'--->5' của gen có số nu loại T=750 và ở mạch bổ sung có số nu T=150. Gen này tự nhân đôi liên tiếp 3 lần. Ở lần nhân đôi thứ 2 có sự xuất hiện của 1 phân tử 5-BU tham gia quá trình tổng hợp mạch mới. Kết thúc quá trình nhân đôi này, tổng số nu từng loại môi trường cung cấp là bao nhiêu?

Cho em hỏi là sự xuất hiện của phần tử 5-BU là ntn và nó có ý nghĩa gì vậy?
 
Bạn xem lại thử, kiểu gen ở đời con lúc nào cũng có ít nhất là một lặn cả. (cặp bb x Bb lúc nào cũng cho ra 1 lặn cố định rồi đó.)
Hi. Cái này thì mình cũng hơi thắc mắc. Nếu là đề bài hỏi ít nhất 1 alen lặn thì lúc nào cũng có (Bbxbb). Nhưng mà đề bài lại hỏi xác suất gen lặn nên mình mới làm thế. (y)
 
Bạn xem lại thử, kiểu gen ở đời con lúc nào cũng có ít nhất là một lặn cả. (cặp bb x Bb lúc nào cũng cho ra 1 lặn cố định rồi đó.)
Đầu tiên mình mới bị đau mới khỏe được tý, viêm họng, sốt, nước mũi vàng khè @@
--
Ý của bài là gen lặn chứ đâu phải alen lặn đâu. Bbxbb -> Bb -> trội
Mình thì nghĩ là nó 3 trường hợp: có 1 đồng hợp lặn, có 2 đồng hợp lặn, có 3 đồng hợp lặn.
Nhưng chỉ mới nghĩ được đến đó còn lại mù lun
@@
Ủa còn câu 1 cũng có vấn đề lun hả? ác
 
Đầu tiên mình mới bị đau mới khỏe được tý, viêm họng, sốt, nước mũi vàng khè @@
:oops:
--
Ý của bài là gen lặn chứ đâu phải alen lặn đâu. Bbxbb -> Bb -> trội
Mình thì nghĩ là nó 3 trường hợp: có 1 đồng hợp lặn, có 2 đồng hợp lặn, có 3 đồng hợp lặn.
Nhưng chỉ mới nghĩ được đến đó còn lại mù lun
@@
Ủa còn câu 1 cũng có vấn đề lun hả? ác
Câu 1: Mình làm chưa được :???:
Câu 2: Mình làm theo ý là gen lặn mà ! :mrgreen:
 
Ai giúp dùm em với
1/Ở ruồi giấm cho lai P t/c thân xám, cánh dài, đốt dài với thân đen, cánh cụt, đốt ngắn. F1 100% thân xám, cánh dài, đốt dài.
Cho F1 tạp giao, F2 gồm 1000 con có 205 con thân đen, cánh cụt, đốt ngắn. Số lượng con thân xám, cánh cụt, đốt ngắn là bao nhiêu?

2/ Cho phép lai AabbDd x AaBbDd. Ko có đột biến. Tìm tỉ lệ KG có ít nhất 1 gen lặn?

3/ Cho giao phấn 2 cây đời P đều t/c màu trắng với nhau, F1 100% đỏ. F1 lai phân tích thu được 1 đỏ: 3trắng. F1 tự thụ thu được F2. Chọn ngẫu nhiên 2 hoa trắng F2 cho giao phấn với nhau. Ko có đột biến thì xác xuất xuất hiện hoa đỏ ở F3 là?

4/ ở sinh vật nhân sơ, mARN có A=480, G-X=U. Gen tổng hợp mARN có A=3/2G. Mạch đơn của gen có G=30% số nu của mạch. Số lượng từng loại nu của mARN là?
 

Facebook

Thống kê diễn đàn

Threads
11,714
Messages
71,608
Members
55,898
Latest member
lythuytinhoceannet
Back
Top