Topic LTĐH 2014 môn Sinh - Bài tập

Ai giúp dùm em với
1/Ở ruồi giấm cho lai P t/c thân xám, cánh dài, đốt dài với thân đen, cánh cụt, đốt ngắn. F1 100% thân xám, cánh dài, đốt dài.
Cho F1 tạp giao, F2 gồm 1000 con có 205 con thân đen, cánh cụt, đốt ngắn. Số lượng con thân xám, cánh cụt, đốt ngắn là bao nhiêu?
Bài này đề chỉ có vậy thui không điều kiện gì hết hả bạn?

2/ Cho phép lai AabbDd x AaBbDd. Ko có đột biến. Tìm tỉ lệ KG có ít nhất 1 gen lặn?
Bài này mình làm rùi.

3/ Cho giao phấn 2 cây đời P đều t/c màu trắng với nhau, F1 100% đỏ. F1 lai phân tích thu được 1 đỏ: 3trắng. F1 tự thụ thu được F2. Chọn ngẫu nhiên 2 hoa trắng F2 cho giao phấn với nhau. Ko có đột biến thì xác xuất xuất hiện hoa đỏ ở F3 là?
Theo đb thì ta dễ dàng nhận ra đó là tương tác bổ sung (9:7)
P: AAbb X aaBB
F1: AaBb
F1 X F1: 9A_B_ : 3A_bb : 3aaB_ : 1 aabb
Lấy hoa trắng F2 đem lai: Các kiểu gen cho cho trắng ở F2:
1 AAbb : 2 Aabb : 1aaBB : 2aaBb : 1aabb
Tính tỉ lệ các loại giao tử của từng KG:
1/7 Ab : (1/7 Ab : 1/7 ab) : 1/7 aB : (1/7 aB: 1/7 ab) : 1/7 ab
Tỉ lệ hoa đỏ thì nhân các giao tử tạo tổ hợp A_B_
Từ đó ta sẽ có: Hoa đỏ: (1/7)^2 . 4 = 4/49


4/ ở sinh vật nhân sơ, mARN có A=480, G-X=U. Gen tổng hợp mARN có A=3/2G. Mạch đơn của gen có G=30% số nu của mạch. Số lượng từng loại nu của mARN là?
Giải hệ PT này ta được KQ:
(480 + U)=(G+X).3/2
G=U+X
G=0,3(480+U+G+X)
Đáp án G=360; X=120; U=240
 
Cho 20000 tế bào sinh tinh có kiểu gen
AB DE
ab de
. Khi quan sát quá trình giảm phân và thụ tinh, một nhà
khoa học đã ghi lại số liệu như sau: 20% tế bào có xảy ra hiện tượng hoán vị ở cặp
AB
ab
, còn cặp
DE
de
không hoán vị
gen. 30% tế bào có xảy ra hiện tượng hoán vị ở cặp
DE
de
, còn cặp
AB
ab
không hoán vị gen. Các tế bào còn lại đều
có có xảy ra hiện tượng hoán vị ở cặp
AB
ab

DE
de
. Về mặt lý thuyết, hãy xác định tỷ lệ giao tử abde sinh ra.
A. 9,375% B. 6,25% C. 9,75% D. 12,5%
 
Cho 20000 tế bào sinh tinh có kiểu gen
AB DE
ab de
. Khi quan sát quá trình giảm phân và thụ tinh, một nhà
khoa học đã ghi lại số liệu như sau: 20% tế bào có xảy ra hiện tượng hoán vị ở cặp
AB
ab
, còn cặp
DE
de
không hoán vị
gen. 30% tế bào có xảy ra hiện tượng hoán vị ở cặp
DE
de
, còn cặp
AB
ab
không hoán vị gen. Các tế bào còn lại đều
có có xảy ra hiện tượng hoán vị ở cặp
AB
ab

DE
de
. Về mặt lý thuyết, hãy xác định tỷ lệ giao tử abde sinh ra.
A. 9,375% B. 6,25% C. 9,75% D. 12,5%

Đáp án là 9,75% phải không bạn??? :buonchuyen:
 
Cho 20000 tế bào sinh tinh có kiểu gen
AB DE
ab de
. Khi quan sát quá trình giảm phân và thụ tinh, một nhà
khoa học đã ghi lại số liệu như sau: 20% tế bào có xảy ra hiện tượng hoán vị ở cặp
AB
ab
, còn cặp
DE
de
không hoán vị
gen. 30% tế bào có xảy ra hiện tượng hoán vị ở cặp
DE
de
, còn cặp
AB
ab
không hoán vị gen. Các tế bào còn lại đều
có có xảy ra hiện tượng hoán vị ở cặp
AB
ab

DE
de
. Về mặt lý thuyết, hãy xác định tỷ lệ giao tử abde sinh ra.
A. 9,375% B. 6,25% C. 9,75% D. 12,5%

Mình tính ra câu A :)
 
Bạn tính thế nào vậy? :buonchuyen:
AB/ab DE/de tách riêng từng cặp locus để tính:
Nếu cặp locus hoán vị thì ab hoặc de đều = 1/4
Nếu cặp locus k hoán vị thì ab hoặc de đều = 1/2
Kết quả (1/4 x1/2 x20%) + (1/2 x1/4 x30%) + (1/4 x1/4 x50%)
 
giúp mình câu này với
đem lai thỏ đực lông xù, màu đen với thỏ cái lông thẳng, màu trắng thu được F1 gồm toàn thỏ lông xù, màu đen. Cho các thỏ F1 tạp giao với nhau thu được F2 phân li theo tỉ lệ 700 thỏ lông xù, màu đen: 50 lông xù, màu trắng, ngoài ra còn có 1 số thỏ lông thẳng, màu đen và lông thẳng màu trắng. biết mỗi tính trạng do 1 gen quy định, hoán vị gen chỉ xảy ra ở con cái, ts hoán vị gen là A.10% B.25% C.40% D.20%
 
Câu 4: Ở người, bệnh Pheninketo niệu do một gen nằm trên NST thường quy định, alen d quy định tính trạng bị
bệnh, alen D quy định tính trạng bình thường. Gen (D, d) liên kết với gen quy định tính trạng nhóm máu gồm ba
alen (IA, IB, IO), khoảng cách giữa hai gen này là 11cM. Dưới đây là sơ đồ phả hệ của một gia đình
Người vợ (4) đang mang thai, bác sỹ cho biết thai nhi có nhóm máu B. Xác suất để đứa con này bị bệnh
Pheninketo niệu là
A. 22,25%. B. 27,5%. C. 5,5%. D. 2,75%.
10348312_617159295038458_7357862502503687129_n.jpg


Hình như phải là 11% mới đúng
cho mình hỏi đáp án bài này thế nào?
 
giúp mình câu này với
đem lai thỏ đực lông xù, màu đen với thỏ cái lông thẳng, màu trắng thu được F1 gồm toàn thỏ lông xù, màu đen. Cho các thỏ F1 tạp giao với nhau thu được F2 phân li theo tỉ lệ 700 thỏ lông xù, màu đen: 50 lông xù, màu trắng, ngoài ra còn có 1 số thỏ lông thẳng, màu đen và lông thẳng màu trắng. biết mỗi tính trạng do 1 gen quy định, hoán vị gen chỉ xảy ra ở con cái, ts hoán vị gen là A.10% B.25% C.40% D.20%
Bạn có xù, đen là trội hoàn toàn so với thẳng, trắng
F2 có thẳng trắng ab/ab chứng tỏ F1 đều tạo giao tử ab, và do hvg chỉ xảy ra ở con cái, tức là con đực k có, nên kg của F1 là AB/ab x AB/ab
Coi giao tử của cái F1 gồm:
AB=ab = 0,5 -x
Ab=aB = x với tần số hoán vị là 2x
còn giao tử của đực F1 là AB=ab = 0,5
-> ở F2 kiểu hình aabb (ab/ab) = (0,5 -x).0,5 = 0,25 - x/2
Áp dụng CT có kiểu hình A_B_ = 0,5 + Ans = 0,75 - x/2 và kiểu hình A_bb = 0,25 - Ans = 0,25 - Ans = x/2
Mặt khác ta có kiểu hình A_B_/ kiểu hình A_bb = 14/1 như số liệu đề bài, bạn giải PT 1 ẩn ra đc x và tần số hv 2x.
 
Câu 4: Ở người, bệnh Pheninketo niệu do một gen nằm trên NST thường quy định, alen d quy định tính trạng bị
bệnh, alen D quy định tính trạng bình thường. Gen (D, d) liên kết với gen quy định tính trạng nhóm máu gồm ba
alen (IA, IB, IO), khoảng cách giữa hai gen này là 11cM. Dưới đây là sơ đồ phả hệ của một gia đình
Người vợ (4) đang mang thai, bác sỹ cho biết thai nhi có nhóm máu B. Xác suất để đứa con này bị bệnh
Pheninketo niệu là
A. 22,25%. B. 27,5%. C. 5,5%. D. 2,75%.
10348312_617159295038458_7357862502503687129_n.jpg


Hình như phải là 11% mới đúng
cho mình hỏi đáp án bài này thế nào?
http://www.sinhhocvietnam.com/forum/showthread.php?t=15904&page=11
#108 trở đi.
 
Vốn dốt xác suất nên nhờ các anh chỉ giúp em bài này :please:
Ở người, bệnh bạch tạng do alen lặn nằm trên NST thường quy định (gen gồm 2 alen). Hà và Lan đều có mẹ bị bạch tạng, bố của họ không mang gen gây bệnh, họ lấy chồng bình thường (nhưng đều có bố bị bệnh). Hà sinh 1 con gái bình thường đặt tên là Phúc, Lan sinh 1 con trai bình thường đặt tên là Hậu. Sau này Phúc và Hậu lấy nhau.
Xác suất cặp vợ chồng Phúc và Hậu sinh 2 đứa con đều bình thường?
A. = 27/36 B. = 29/36 C = 32/36 D. = 25/36

 
Vốn dốt xác suất nên nhờ các anh chỉ giúp em bài này :please:
Ở người, bệnh bạch tạng do alen lặn nằm trên NST thường quy định (gen gồm 2 alen). Hà và Lan đều có mẹ bị bạch tạng, bố của họ không mang gen gây bệnh, họ lấy chồng bình thường (nhưng đều có bố bị bệnh). Hà sinh 1 con gái bình thường đặt tên là Phúc, Lan sinh 1 con trai bình thường đặt tên là Hậu. Sau này Phúc và Hậu lấy nhau.
Xác suất cặp vợ chồng Phúc và Hậu sinh 2 đứa con đều bình thường?
A. = 27/36 B. = 29/36 C = 32/36 D. = 25/36


Lan có mẹ bị bệnh (aa) và bố không mang gen bệnh (AA) => Lan (Aa)
Chồng Lan bình thường nhưng có bố bị bệnh => Chồng Lan (Aa)
=> KG của Phúc (con vc Lan): (1/3AA:2/3Aa)
Tương tự với gia đình Hà:
(Dùng biến cố đối nhé)
Xác suất Phúc Hậu sinh cả 2 con bệnh là: 2/3 x 2/3 x 1/4 x 1/4
Xác suất Phúc Hậu sinh chỉ có 1 con bệnh là: 2/3 x 2/3 x 3/4 x 1/4 x 2
=>Xác suất Phúc Hậu sinh 2 con không mắc bệnh là: 29/36
 
Ứng dụng của giải tích và tổ hợp xác suất

Anh chị giúp em bài này vs
1.Có 36 hạt giống đậu hà lan vỏ trơn thuần chủng (AA) lẫn vs 24 hạt cũng vỏ trơn nhưng là dị hợp tử (Aa).Nếu chọn lần lượt 2 hạt chọn xong để riêng ra rồi đem gieo và cho thụ phấn vs nhau trì theo lí thuyết xác suất thu được đậu con F1 có vỏ nhăn (aa) là bao nhiêu?
2,Ở các loài lưỡng bội bộ NST =2n sinh sản hữu tính mà giới tính được xác định bởi cặp XX,XY ở ĐKLT thì
a) Số sinh vật con mang bộ NST ông ngoại chiếm tỉ lệ
b) số sinh vật con mang k NST của ông nội và m NST của bà nội chiếm tỉ lệ?
3.Cho phả hệ sau
Untitled.png
Các bạn giải nhanh giúp mình nha
 
Anh chị giúp em bài này vs
1.Có 36 hạt giống đậu hà lan vỏ trơn thuần chủng (AA) lẫn vs 24 hạt cũng vỏ trơn nhưng là dị hợp tử (Aa).Nếu chọn lần lượt 2 hạt chọn xong để riêng ra rồi đem gieo và cho thụ phấn vs nhau trì theo lí thuyết xác suất thu được đậu con F1 có vỏ nhăn (aa) là bao nhiêu?
2 cây lai với nhau --->aa => 2 cây đó phải dị hợp Aa
Xác suất chọn được 2 cây có KG Aa trong 60 cây ban đầu là:
24C2 / 60C2 = 276/1770
Xác suất con là aa=276/1770 . 1/4 = 69/1770
2,Ở các loài lưỡng bội bộ NST =2n sinh sản hữu tính mà giới tính được xác định bởi cặp XX,XY ở ĐKLT thì
a) Số sinh vật con mang bộ NST ông ngoại chiếm tỉ lệ
Con mang 1 nửa là từ mẹ; trong bố có 1 nửa của ông ngoại=> Tỷ lệ con mang bộ NST của ông ngoại là: (1/2)^n
b) số sinh vật con mang k NST của ông nội và m NST của bà nội chiếm tỉ lệ?
Tương tự câu trên: (1/2)^k . (1/2)^m
Người mang máu B ở thế hệ I có kiểu gen là IoIA vì sinh ra con có nhóm máu A (IAIo)
Do đó người vợ mang nhóm máu B ở thế hệ II có tỷ lệ KG: 1/2 IBIB : 1/2 IBIo
Người chồng mang nhóm máu A chắc chắn là IAIo (do có mẹ nhóm máu O)
Để sinh con máu O=> IBIo x IAIo => Xác suất: 1/2 . 1/4
Mình biết sao làm thế thui. :mrgreen:
 
Last edited:
Cậu ơi
1, Đa 69/3420
À mà câu 2 minh không hiểu lắm cậu giải thích rõ hơn đc không
Thanks nhiều:)
Câu 1 Mình đã làm lại nhưng mà vẫn không ra đáp án giống bạn được ? Và mình cũng không hiểu tại sao? (Có lẽ là do dở xác suất) :twisted:
Câu 2:
Câu này mình không chắc lắm nhưng mà mình hiểu thế này:
Do trong TB con chắc chắn là có n NST của bố; mà trong bộ NST của bố có 1/2 là của ông nội, 1/2 của bà nội
Nên xét cặp NST số 1: Xác suất con mang NST 1 của ông nội là 1/2
...
Xét cặp NST số n: Xác suất con mang NST n của ông nội cũng là 1/2
Nhân toàn bộ vào thì ta có (1/2)^n
 

Facebook

Thống kê diễn đàn

Threads
11,648
Messages
71,542
Members
55,849
Latest member
mahbet
Back
Top