kt1996
Reaction score
0

Profile posts Latest activity Postings About

 • Chả sao cả đến lúc quy ước át chế trội đảo lại là xong mà.
  Tách riêng từng cặp tính trạng có 1 to : 1 nhỏ k thấy có khác biệt 2 giới -> nằm trên NST thường.
  3 trắng : 1 đỏ chỉ xuất hiện ở XX -> có liên quan đến giới tính
  F1 trắng x trắng có cho đỏ trong khi cơ thể XX dùng để lai phân tích màu trắng -> phải là tương tác gen. 3:1 -> bên F1 XY cho 4 loại giao tử -> AaBb x aabb
  9461 -> có hv gen , nên cho A và D nằm trên NST thường, b nằm trên X. đây là át chế trội.
  Đã thử chưa, mà n là cái gì.
  Ví dụ gen A có 3 alen, gen B có 3 alen thì số KG a viết thủ công được là 18. E thử lắp vào CT của em xem có đúng k ?!
  K nhầm thì thế này nhé, xét 2 gen thôi, có tương ứng m và n alen
  công thức là mC2 x nC2 x 2 = số kgen dị hợp
  À, có công thức em ạ, ngày xưa a chứng minh đc rồi quên k ghi lại, đợi a vài hôm nhé!
  tất nhiên gọi là dị hợp thì chỉ cần 1 cặp dị hợp thôi là đã tính rồi, còn số KG dị hợp về tất cả các cặp lúc nào chả = 1
  E đùa à, nguyên phân thì NST nó giống nhau có khác gì đâu mà tồn tại đc cách sắp xếp khác, GPII cũng gần như thế, nhưng tùy thuộc vào hoán vị ở GPI
  Cái này là PLĐL (13 dài : 3 ngắn)( 3 trắng : 1 vàng) , tính trạng màu do gen nằm trên X qđ, tằm đực XX, cái XY
  E xem lại đề bài có vđề gì ở F1 k...?
  Ừ, cũng hợp lý đấy, nhưng phải hoán vị bố mẹ cho nhau nữa, x thêm 2.
  Cái kết quả 0,175 đó thì tất nhiên k ổn, thế em làm kiểu gì để ra 21/4000
 • Loading…
 • Loading…
 • Loading…
Back
Top