Topic LTĐH 2013 Môn Sinh - Bài tập

Status
Not open for further replies.
Bài 1: (Tỉ lệ các loại giao tử được tạo ra từ kiểu gen ABD/abd, chỉ có Aa là hoán vị gen vs tần số 20% là:
A.25% ABD ; 25%abd ; 25%Abd ; 25%aBD
B.40% Abd ; 40% aBD ; 10%ABD ;10%abd
C.30%ABd ; 30% abD; 20% AbD ; 20%aBd
D.40% ABD ; 40% abd ; 10%Abd ; 10% aBD
P/s: mọi người giải thích tường minh hộ em với nhaz.Thanks

câu d thì phải trường . giao tử hoán vị = 0.1 ; giao tử lk= 0.4
Xác định như bình thường thui(y)
 
135704299678702_574_574.jpg


xác định gen gây là bệnh là gen trội hay lặn nằm trên NST thường hay giới tính keke
 
Câu số 3: Có 3 dòng ruồi đột biến mắt trắng thuần chủng, ký hiệu 1, 2, 3. Ruồi bt có mắt đỏ. Người ta đã tiến hành 3 phép lai trên và thu được các con lai F1 và F2 như sau:
PL1: Dòng 1 x Dòng 2, F1 100% đỏ, F1 giao phối ngẫu nhiên cho F2 9 đỏ 7 trắng.
PL2: Dòng 1 x Dòng 3, F1 100% đỏ, F1 giao phối ngẫu nhiên cho F2 9 đỏ 7 trắng.
PL3: Dòng 2 x Dòng 3, F1 100% đỏ, F1 giao phối ngẫu nhiên cho F2 9 đỏ 7 trắng.
Giải thích và viết sơ đồ lai :botay:

Mọi người thử làm 3 locus đi chắc sẽ ra đấy!
 
Ở chuột 2 đột biến gen lặn a gây ra tính trạng đuôi xoăn, b gây ra tính trạng lông sọc liên kết trên NST giới tính X, các alen trội A, B quy định tính trạng đuôi và lông bình thường. Một số chuột đực mang 2 alen lặn a và b bị chết ở giai đoạn phôi. Người ta thực hiện phép lai sau đây:
P: Chuột cái thuần chủng đuôi và lông bình thường x chuột đực đuôi xoăn, lông sọc.
F1: 100% chuột đuôi và lông bình thường.
Cho F1 x F1 được F2 có:
203 chuột đuôi và lông bình thường.
53 chuột đuôi xoăn, lông sọc
7 chuột đuôi bình thường, lông sọc
7 chuột đuôi xoăn, lông bình thường
Tính tần số hoán vị gen ở chuột cái.
 
135704299678702_574_574.jpg


xác định gen gây là bệnh là gen trội hay lặn nằm trên NST thường hay giới tính keke
Vẽ cái phả hệ sai lung tung rùi kìa, nhìn hoa cả mắt.
Này nhé, nhìn trên thấy ông bị bệnh mà con gái cũng bị bệnh
=> ko phải gen trên Y và gen trên tế bào chất
Nếu gen trên X, thì cặp vợ chồng ở phía cùng bên trái sẽ ko thể sinh ra con gái bị bệnh vì vợ bệnh nhưng chồng ko bệnh.
=> chỉ có NST thường.
còn việc vẽ của Hải quá lằng nhằng, toàn anh em trong nhà lấy nhau thế kia, vẽ còn sai lung tung nên khó kết luận. Nghiêng về đáp án gen trội hơn vì cặp vợ chồng ở giữa đều là anh em mà sinh ra toàn con ko bệnh, vì thể thường thì sẽ chọn gen trội.
 
Vẽ cái phả hệ sai lung tung rùi kìa, nhìn hoa cả mắt.
Này nhé, nhìn trên thấy ông bị bệnh mà con gái cũng bị bệnh
=> ko phải gen trên Y và gen trên tế bào chất
Nếu gen trên X, thì cặp vợ chồng ở phía cùng bên trái sẽ ko thể sinh ra con gái bị bệnh vì vợ bệnh nhưng chồng ko bệnh.
=> chỉ có NST thường.
còn việc vẽ của Hải quá lằng nhằng, toàn anh em trong nhà lấy nhau thế kia, vẽ còn sai lung tung nên khó kết luận. Nghiêng về đáp án gen trội hơn vì cặp vợ chồng ở giữa đều là anh em mà sinh ra toàn con ko bệnh, vì thể thường thì sẽ chọn gen trội.

do đề đấy ... với lại tớ chả có hoa tay chịu:spam:
 
giúp mình câu này nha (link)
xác suất không cuộn lưỡi là 0.49 căn ra ta đc qa= 0.7 => pA=0.3.Thiết lập trạng thái cân bằng : 0.3^2 : 0.7*0.3*2:0.7^2
Người nam trong trường hợp này chắc chắn là aa
ng phụ nữ có thể là Aa hoặc AA
Xác suất không bị cuộn lưỡi : (0.7*0.3*2)/ (0.3^2+0.7*0.3*2)/2 = 0.41
=> Xác suất sinh con gái bị cuộn lưỡi = 1-0.41
Ps câu này k có đáp án @@@@@@@
:banbo::banbo::banbo::banbo:
 
Câu 1:ở 1 locut nằm trên NST có (n+1) alen. Tần số của 1 alen là 1/2 ,còn các tần số của alen khác là 1/(2n).Gỉa sử quần thể ở trạng thái cân bằng thì tấn số kiểu gen dị hợp
A. (n-1)/2n
B. (2n-1)/3n
C. (3n-1)/4n
Câu 2:Có 3 tế bào sinh tinh có kiểu gen AaBbDd EH/eh thực hiện giảm phân. Số loại tinh trùng tối thiểu và tối đa có thể tạo ra là
A. 6 và 32.
B. 3 và 8.
C. 3 và 6.
D. 2 và 12
Câu 3: Loài ruồi giấm 2n=8 , kí hiệu bộ NST là AaBbDdXY. Trong điều kiện bình thường, 2 TB sinh tinh sẽ tạo tối đa bao nhiêu kiểu giao tử ?
A.2
B.4
C.8
D.16
Câu 4: Xét 2 cặp NST ở ruồi giấm đực mang cặp gen AB/ab và De/dE. Trong giảm phân khong phân ly cặp De/dE lần phân bào 2. Số loại giao tử:
A.4
B.6
C.8
D.10
Câu 5, Trong một lần nguyên phân của một tế bào ở thể lưỡng bội, một nhiễm sắc thể của cặp số 3 và một nhiễm sắc thể của cặp số 6 không phân li, các nhiễm sắc thể khác phân li bình thường. Kết quả của quá trình này có thể tạo ra các tế bào con có bộ nhiễm sắc thể là
A. 2n + 1 + 1 và 2n – 1 – 1 hoặc 2n + 1 – 1 và 2n – 1 + 1.
B. 2n + 2 và 2n – 2 hoặc 2n + 2 + 1 và 2n – 2 – 1.
C. 2n + 1 + 1 và 2n – 2 hoặc 2n + 2 và 2n – 1 – 1.
D. 2n + 1 – 1 và 2n – 2 – 1 hoặc 2n + 2 + 1 và 2n – 1 + 1.
 
Last edited:
1,5 tớ bó tay .
Câu 2: ít nhất luôn luôn là 2 dù cho có mấy tế bào đi nữa
=> D
Câu 3: 1 tb tạo 2 loại,vậy 2 thì tạo 4< số loại tối đa do cơ thể tạo ra là 2^4=16 vậy chọn 4 thôi.
=> D
Câu 4:ruồi đực liên kết hoàn toàn=> cặp AB tạo 2 loại : AB và ab
DE ko phân li ở 2 sẽ tạo 3 loại De,dE,O Vậy 2.3=6
=> B
 
xác suất không cuộn lưỡi là 0.49 căn ra ta đc qa= 0.7 => pA=0.3.Thiết lập trạng thái cân bằng : 0.3^2 : 0.7*0.3*2:0.7^2
Người nam trong trường hợp này chắc chắn là aa
ng phụ nữ có thể là Aa hoặc AA
Xác suất không bị cuộn lưỡi : (0.7*0.3*2)/ (0.3^2+0.7*0.3*2)/2 = 0.41
=> Xác suất sinh con gái bị cuộn lưỡi = 1-0.41
Ps câu này k có đáp án @@@@@@@
:banbo::banbo::banbo::banbo:

Đúng là không có đáp án,nhưng tớ lại giải thế này:
Xác suất ko bị bệnh: 0,41 khỏi bàn , nhưng là con gái thì 0,41/2
=> con gái bị bệnh= 1- 0,41/2
 
Câu 1:ở 1 locut nằm trên NST có (n+1) alen. Tần số của 1 alen là 1/2 ,còn các tần số của alen khác là 1/(2n).Gỉa sử quần thể ở trạng thái cân bằng thì tấn số kiểu gen dị hợp
A. (n-1)/2n
B. (2n-1)/3n
C. (3n-1)/4n
Câu 2:Có 3 tế bào sinh tinh có kiểu gen AaBbDd EH/eh thực hiện giảm phân. Số loại tinh trùng tối thiểu và tối đa có thể tạo ra là
A. 6 và 32.
B. 3 và 8.
C. 3 và 6.
D. 2 và 12
Câu 3: Loài ruồi giấm 2n=8 , kí hiệu bộ NST là AaBbDdXY. Trong điều kiện bình thường, 2 TB sinh tinh sẽ tạo tối đa bao nhiêu kiểu giao tử ?
A.2
B.4
C.8
D.16
Câu 4: Xét 2 cặp NST ở ruồi giấm đực mang cặp gen AB/ab và De/dE. Trong giảm phân khong phân ly cặp De/dE lần phân bào 2. Số loại giao tử:
A.4
B.6
C.8
D.10
Câu 5, Trong một lần nguyên phân của một tế bào ở thể lưỡng bội, một nhiễm sắc thể của cặp số 3 và một nhiễm sắc thể của cặp số 6 không phân li, các nhiễm sắc thể khác phân li bình thường. Kết quả của quá trình này có thể tạo ra các tế bào con có bộ nhiễm sắc thể là
A. 2n + 1 + 1 và 2n – 1 – 1 hoặc 2n + 1 – 1 và 2n – 1 + 1.
B. 2n + 2 và 2n – 2 hoặc 2n + 2 + 1 và 2n – 2 – 1.
C. 2n + 1 + 1 và 2n – 2 hoặc 2n + 2 và 2n – 1 – 1.
D. 2n + 1 – 1 và 2n – 2 – 1 hoặc 2n + 2 + 1 và 2n – 1 + 1.

Câu 1: tỉ lệ kiểu gen đồng hợp (1/2)^2+n(1/2n)^2
=> tỉ lệ dị hợp= 1-[(1/2)^2+n(1/2n)^2]=(3n-1)/4n
Câu 5:A.TH1:2 NST k phân li của cả 2 cặp cùng đi về 1 tb=>(2n+1+1) và (2n-1-1)
TH2:mỗi NST k phân li của từng cặp đi về 1 tb khác nhau=>(2n+1-1) và (2n-1+1)
 
Last edited:
Status
Not open for further replies.

Facebook

Thống kê diễn đàn

Threads
11,653
Messages
71,558
Members
56,298
Latest member
elainewynn
Back
Top