Topic LTĐH 2013 Môn Sinh - Bài tập

Status
Not open for further replies.
Vậy nếu bài toán cho không phải là 3 tế bào sinh tinh mà là 10 chẳng hạn thì kết quả sẽ thế nào?
nếu 10 thì cũng tương tự thôi bạn ak sẽ cho tối đa( có trao đổi chéo) sẽ là 4*10=10 theo suy luận thông thường nhưng bạn chú ý xem kg đang xét là AaBbDdEH/eh nên cho dù có hơn 10 tb đi nữa cũng chỉ tạo đc số loại giao tử là 2^3*4 = 32 ( vì bạn xem ở KG sẽ rõ 3 cặp dị hợp 1 cặp TĐC)
vậy đáp án là 32
 
Câu 5: Một vùng mã hóa của 1 gen, không kể codon kết thúc gồm 735 cặp bazo nito. Phân tử protein được quy định bởi gen này cso khối lượng là bao nhiều biết 1 â có khối lượng trung bình là 122

P/S bạn có dùng YM không, cho tớ xin.
 
Câu 5: Một vùng mã hóa của 1 gen, không kể codon kết thúc gồm 735 cặp bazo nito. Phân tử protein được quy định bởi gen này cso khối lượng là bao nhiều biết 1 â có khối lượng trung bình là 122

P/S bạn có dùng YM không, cho tớ xin.

ĐA: C
phân tử pro hoàn chỉnh fải trừ cho bộ 3 mở đầu q định met => (735-3)/3x122=29768
 
ĐA: C
phân tử pro hoàn chỉnh fải trừ cho bộ 3 mở đầu q định met => (735-3)/3x122=29768[/QUOhoasg

đề vẫn chưa nói rõ là pr hoàn chỉnh hay chưa đc cắt a.a đầu mà ??? :mrgreen:

Nếu không thì nó đã nói là chuỗi polipeptit.
Mình nghe nói tùy từng loại protein, cái thì được cắt bỏ aa mở đầu, cái thì giữ lại :cuta:
 
Hôm trước mình học thầy có nói qua cái này mà :p ... Nhưng thôi cứ coi là nó cắt bỏ đi
 
TAX đó à:cheers:

Lại nhìn lộn nữa r :ah:

Câu số 3: Có 3 dòng ruồi đột biến mắt trắng thuần chủng, ký hiệu 1, 2, 3. Ruồi bt có mắt đỏ. Người ta đã tiến hành 3 phép lai trên và thu được các con lai F1 và F2 như sau:
PL1: Dòng 1 x Dòng 2, F1 100% đỏ, F1 giao phối ngẫu nhiên cho F2 9 đỏ 7 trắng.
PL2: Dòng 1 x Dòng 3, F1 100% đỏ, F1 giao phối ngẫu nhiên cho F2 9 đỏ 7 trắng.
PL3: Dòng 2 x Dòng 3, F1 100% đỏ, F1 giao phối ngẫu nhiên cho F2 9 đỏ 7 trắng.
Giải thích và viết sơ đồ lai :botay:
 
nếu mỗi cặp tính trạng do một gen quy định thì tỉ lệ ở f2 là 1/4vàng(tc):2/4vang(ktc):1/4 xanh.
<=>3/4vang: 1/4 xanh
nhưng hình như đầu bài thiếu đó bạn
 
Lại nhìn lộn nữa r :ah:

Câu số 3: Có 3 dòng ruồi đột biến mắt trắng thuần chủng, ký hiệu 1, 2, 3. Ruồi bt có mắt đỏ. Người ta đã tiến hành 3 phép lai trên và thu được các con lai F1 và F2 như sau:
PL1: Dòng 1 x Dòng 2, F1 100% đỏ, F1 giao phối ngẫu nhiên cho F2 9 đỏ 7 trắng.
PL2: Dòng 1 x Dòng 3, F1 100% đỏ, F1 giao phối ngẫu nhiên cho F2 9 đỏ 7 trắng.
PL3: Dòng 2 x Dòng 3, F1 100% đỏ, F1 giao phối ngẫu nhiên cho F2 9 đỏ 7 trắng.
Giải thích và viết sơ đồ lai :botay:
bài này lạ nhỉ vai trò 3 dòng là như nhau.
 
Lâu rồi không vào đây, nhỡ có đánh sai số thứ tự câu hỏi thì mọi người bỏ qua nhé!

Câu 6: Trong quần thể, thấy số lượng cá thể mang kiểu hình mắt trắng chiếm tỉ lệ 1/100 và quần thể sóc đạt trạng thái cân bằng. Màu mắt do 1 cặp gen gồm 2 alen nằm trên nst thường quy định và mắt tráng là tính trạng lặn.
Tỉ lệ số cá thể dị hợp trong quần thể là?
A. 18%
B. 72%
C. 81%
D.54%
 
Lâu rồi không vào đây, nhỡ có đánh sai số thứ tự câu hỏi thì mọi người bỏ qua nhé!

Câu 6: Trong quần thể, thấy số lượng cá thể mang kiểu hình mắt trắng chiếm tỉ lệ 1/100 và quần thể sóc đạt trạng thái cân bằng. Màu mắt do 1 cặp gen gồm 2 alen nằm trên nst thường quy định và mắt tráng là tính trạng lặn.
Tỉ lệ số cá thể dị hợp trong quần thể là?
A. 18%
B. 72%
C. 81%
D.54%

dễ tính đc tần số lần lượt sẽ là 0.1 và 0.9 vay Tỉ lệ số cá thể dị hợp trong quần thể là: 0.1*0.9*2=18% thì phỉa:nhannho:
 
Lâu rồi không vào đây, nhỡ có đánh sai số thứ tự câu hỏi thì mọi người bỏ qua nhé!

Câu 6: Trong quần thể, thấy số lượng cá thể mang kiểu hình mắt trắng chiếm tỉ lệ 1/100 và quần thể sóc đạt trạng thái cân bằng. Màu mắt do 1 cặp gen gồm 2 alen nằm trên nst thường quy định và mắt tráng là tính trạng lặn.
Tỉ lệ số cá thể dị hợp trong quần thể là?
A. 18%
B. 72%
C. 81%
D.54%
Gió quyết tâm thi lại hở em :hihi:
 
bài này lạ nhỉ vai trò 3 dòng là như nhau.

Câu số 3: Có 3 dòng ruồi đột biến mắt trắng thuần chủng, ký hiệu 1, 2, 3. Ruồi bt có mắt đỏ. Người ta đã tiến hành 3 phép lai trên và thu được các con lai F1 và F2 như sau:
PL1: Dòng 1 x Dòng 2, F1 100% đỏ, F1 giao phối ngẫu nhiên cho F2 9 đỏ 7 trắng.
PL2: Dòng 1 x Dòng 3, F1 100% đỏ, F1 giao phối ngẫu nhiên cho F2 9 đỏ 7 trắng.
PL3: Dòng 2 x Dòng 3, F1 100% đỏ, F1 giao phối ngẫu nhiên cho F2 9 đỏ 7 trắng.
Giải thích và viết sơ đồ lai

F2 thu được tỉ lệ 9 đỏ : 7 trắng => ở F2 có 16 kiểu tổ hợp giao tử => F1 giảm phân cho 4 loại giao tử, mỗi gen nằm trên một NST
9:7 là tỉ lệ thu được khi có sự tương tác gen kiểu bổ trợ => A-B- -> đỏ; A-bb, aaB- và aabb -> trắng
Dòng 1 x dòng 2: AAbb (trắng) x aaBB (trắng)
Dòng 1 x dòng 3: AAbb (trắng) x
Đến đây thì em chịu, không biết đề có nhầm chỗ nào không, mời các cao thủ vào chỉ giáo tiếp :mrgreen:
 
Bài 1: (Tỉ lệ các loại giao tử được tạo ra từ kiểu gen ABD/abd, chỉ có Aa là hoán vị gen vs tần số 20% là:
A.25% ABD ; 25%abd ; 25%Abd ; 25%aBD
B.40% Abd ; 40% aBD ; 10%ABD ;10%abd
C.30%ABd ; 30% abD; 20% AbD ; 20%aBd
D.40% ABD ; 40% abd ; 10%Abd ; 10% aBD
P/s: mọi người giải thích tường minh hộ em với nhaz.Thanks
 
Last edited:
Status
Not open for further replies.

Facebook

Thống kê diễn đàn

Threads
12,995
Messages
72,869
Members
45,065
Latest member
Go88aa
Back
Top