Topic LTĐH 2014 môn Sinh - Bài tập

Một bài nữa. Khi cho bố nẹ đều thuần chủng khác nhau về hai cặp geh lai với nhau thì nhận được F1 xuất hiện toàn cây quả tròn,ngọt. Tiếp tục tự thụ phấn F1, thu được đời lai thứ hai có tất cả 11250 cậy trong đó có 828 cây quả bầu, ngọt. Tường phản với quả ngọt là chua. Xác định kiểu gen P, tính tỉ lệ giao tử của F1.
 
Ở ruồi giấm Protein biểu hiện tính trạng đột biến mắt trắng so với protein biểu hiện tính trạng mắt đỏ thì kém 1 axit amin và có 2 axit amin mới.
a) Những đột biến xảy ra trong gen quy định mắt đỏ
b) Gen mắt đỏ dài hơn gen mắt trắng bao nhiêu Ao ?
c) Nếu gen mắt trắng ít hơn gen mắt đỏ 8 liên kết hiđro tự nhân đôi 4 lần thì nhu cầu từng loại Nu đòi hỏi môi trường cung cấp giảm đi bao nhiêu so với gen mắt đỏ?

Mình đọc lời giải câu a nhưng không hiểu cho lắm, bạn nào có thể giải thích rõ cho mình không? Cám ơn trước

a/ Gen quy định mắt đỏ bị đột biến mất 3 cặp nu (mỗi cặp nu thuộc mỗi bộ ba và các bộ ba này liên tiếp nhau)
Khi bị mất đi 3 cặp nu thì sẽ giảm đi 1 aa và 6 cặp nu còn lại sẽ tạo thành 2 bộ ba còn lại nên sẽ mã hóa tạo 2 aa mới :mrgreen:
 
Mình xin mở màn bằng 1 câu trong đề thi ĐH vừa rồi nhé.

Câu 26 (ĐH 2013): Một loài thực vật, khi cho giao phấn giữa cây quả dẹt với cây quả bầu dục (P), thu được F1 gồm toàn cây quả dẹt. Cho cây F1 lai với cây đồng hợp lặn về các cặp gen, thu được đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 1 cây quả dẹt : 2 cây quả tròn : 1 cây quả bầu dục. Cho cây F1 tự thụ phấn thu được F2.

Cho tất cả các cây quả tròn F2 giao phấn với nhau thu được F3. Lấy ngẫu nhiên một cây F3 đem trồng, theo lí thuyết, xác suất để cây này có kiểu hình quả bầu dục là

A. 1/12. B. 3/16. C. 1/9. D. 1/36.


Khi giải bài toán, mọi người sẽ thấy 6 tổ hợp quả tròn F2 gồm 1AAbb : 2Aabb : 1aaBB : 2aaBb. Và 1 cây quả bầu dục có kiểu gen aabb. Câu hỏi tương đương với , giao phấn ngẫu nhiên các cây quả tròn F2, xác suất 1 cây F3 có kiểu gen aabb = ?

Ở đây, nếu làm theo từng cặp gen sẽ thấy ở F3, aa = 4/9 và bb = 4/9. Tại sao tỉ lệ aabb = 4/9 x 4/9 = 16/81 lại không phải là đáp án đúng :please:?
Tới đây rồi sao lại sai nhỉ ? : Ta thấy để tạo ra chỉ có thể đi từ phép lai 2Aabb x 2aaBb => 2/6x2/6x1/2x1/2 = 1/36 ???:twisted: Đúng không ??
:up:
 
Tới đây rồi sao lại sai nhỉ ? : Ta thấy để tạo ra chỉ có thể đi từ phép lai 2Aabb x 2aaBb => 2/6x2/6x1/2x1/2 = 1/36 ???:twisted: Đúng không ??
:up:

Bạn làm như thế sao đc. Đề yêu cầu là cho tất cả các cây quả tròn ngẫu phối rồi tính xác suất để chọn một cây ở F3 đem trồng để có KH quả bầu dục mà
 
Gen A quy định mắt đỏ, alen đột biến a quy định mắt màu hồng. Khi 2 gen nói trên cùng tự tái bản 4 lần thì môi trường nội bào cung cấp cho gen mắt đỏ nhiều hơn gen quy định mắt màu hồng 90 nu tự do.
Hãy xác định những kiểu biến đổi có thể xảy ra trong gen đó
 
Một bài nữa. Khi cho bố nẹ đều thuần chủng khác nhau về hai cặp geh lai với nhau thì nhận được F1 xuất hiện toàn cây quả tròn,ngọt. Tiếp tục tự thụ phấn F1, thu được đời lai thứ hai có tất cả 11250 cậy trong đó có 828 cây quả bầu, ngọt. Tường phản với quả ngọt là chua. Xác định kiểu gen P, tính tỉ lệ giao tử của F1.

%tròn,ngọt = %L,T = 828/11250 = 7,36% => Hoán vị gen
=>%L,L = 25% - 7,36% = 17,64%
=>% ab = 0,42 => ab là giao tử bình thường
=> KG của P là: AB/ab
Tỉ lệ giao tử của F1 là:
%AB = %ab = 42%
%Ab = %aB = 8%
 
Gen A quy định mắt đỏ, alen đột biến a quy định mắt màu hồng. Khi 2 gen nói trên cùng tự tái bản 4 lần thì môi trường nội bào cung cấp cho gen mắt đỏ nhiều hơn gen quy định mắt màu hồng 90 nu tự do.
Hãy xác định những kiểu biến đổi có thể xảy ra trong gen đó

Xét gen A tự nhân đôi 4 lần:
Ntd = N.(2^4 - 1) = 15.N
Xét gen a tự nhân đôi 4 lần:
N'td = N'.(2^4 - 1) = 15.N'
Theo đề ta có:
15.(N-N') = 90
=> N - N' = 6 (Nu)
=>Gen A nhiều hơn a 3 cặp nu
=> Các TH đột biến có thể xảy ra khi từ gen A đột biến thành gen a là:
*TH1: Mất 3 cặp A-T
*TH2: Mất 2 cặp A-T, 1 cặp G-X
*TH3: Mất 1 cặp A-T, 2 cặp G-X
*TH4: Mất 3 cặp G-X
 
Một câu bài tập mình nghĩ không khó nhưng cũng mới lạ nên post lên các bạn giải cho vui.

gen I có 3 alen gồm: A1=A2>A3; gen II có 4 alen gồ,: B1>B2>B3>B4; gen III có 5 alen gồm: C1=C2=C3=C4>C5. Gen I và II cùng nằm trên NST thường, gen III nằm trên NST X ở đoạn không tương đồng với Y. Số kiểu gen và kiểu hình nhiều nhất có thể có trong quần thể với 3 locus nói trên:
A 1560 KG và 88 KH
B 560 Kg và 88 KH
C. 1560 KG và 176 KH
D. 560 KG và 176 KH

:mrgreen::mrgreen::mrgreen:

Các bạn giải câu này đi, không khó lắm đâu :mrgreen:
 
Đoạn mARN ở tb nhân sơ có trình tự nu như sau:
.....UUUAAGAAUXUUGX......
-Xác định 4 a.a có thể được dịch mã từ điểm bắt đầu của đoạn mARN này.
-Cho rằng thay thế nu xảy ra ở ADN và nu thứ 3 (U) của mARN được thay thế bằng G. Xác định trình tự aa là kết quả của đột biến này
-Cho rằng việc thêm nu xảy ra trong ADN để G được thêm vào giữa nu thứ 3 và thứ 4.
Xác định trình tự aa là kết quả của đột biến này
-Trên cơ sở những thông tin ở câu c,d , loại đột biến nào trong ADN có hiệu quả sâu rộng tới pr khi dịch mã gen. Giai thích..
 
Một câu bài tập mình nghĩ không khó nhưng cũng mới lạ nên post lên các bạn giải cho vui.

gen I có 3 alen gồm: A1=A2>A3; gen II có 4 alen gồ,: B1>B2>B3>B4; gen III có 5 alen gồm: C1=C2=C3=C4>C5. Gen I và II cùng nằm trên NST thường, gen III nằm trên NST X ở đoạn không tương đồng với Y. Số kiểu gen và kiểu hình nhiều nhất có thể có trong quần thể với 3 locus nói trên:
A 1560 KG và 88 KH
B 560 Kg và 88 KH
C. 1560 KG và 176 KH
D. 560 KG và 176 KH

:mrgreen::mrgreen::mrgreen:

Mình post khá lâu nhưng không ai giải nên mình xử luôn nhé!

Số KG là: 13C2 x (5 + 6C2) = 1560
gen 1 có 4 KH: A1-, A2-, A3A3, A1A2
gen 2 có 4 KH: B1-, B2-, B3-, B4B4
gen 3 có 11 KH: C1C2, C1C3, C1C4, C2C3, C2C4, C3C4, C1C5, C2C5, C3C5, C4C5, C5C5
=> Số KH 4 x 4 x 11 = 176
=> Chọn C
 
Cho hai dòng thuần chủng là thân cao, hạt bầu và thân thấp,hạt dài thụ phấn với nhau, cho F1 tiếp tục thụ phấn với nhau, ở F2 thu đươc 20000 cây, tróng đó có 1250 cây thấp, hạt bầu. Cho biết hoán vị gen nếu xảy ra thì tần số hoán vị <50%. Tỉ lệ thân cao hạt dài ở F2 là:
A. 0,0625
B. 0,1875
C. 0,375
D. 0,5625
 
Cho hai dòng thuần chủng là thân cao, hạt bầu và thân thấp,hạt dài thụ phấn với nhau, cho F1 tiếp tục thụ phấn với nhau, ở F2 thu đươc 20000 cây, tróng đó có 1250 cây thấp, hạt bầu. Cho biết hoán vị gen nếu xảy ra thì tần số hoán vị <50%. Tỉ lệ thân cao hạt dài ở F2 là:
A. 0,0625
B. 0,1875
C. 0,375
D. 0,5625

Đề này qui ước các tính trạng thế nào vậy nhỉ?:???:
 
Đề này qui ước các tính trạng thế nào vậy nhỉ?:???:
Đúng là nếu lập luận thì khi hỏi thế này khác gì chơi khó, nhưng qua loa thì có thể đoán bài này là PLĐL.
 
Cho hai dòng thuần chủng là thân cao, hạt bầu và thân thấp,hạt dài thụ phấn với nhau, cho F1 tiếp tục thụ phấn với nhau, ở F2 thu đươc 20000 cây, tróng đó có 1250 cây thấp, hạt bầu. Cho biết hoán vị gen nếu xảy ra thì tần số hoán vị <50%. Tỉ lệ thân cao hạt dài ở F2 là:
A. 0,0625
B. 0,1875
C. 0,375
D. 0,5625

-Nếu như 1250 cây thấp, hạt bầu là kiểu hình lặn về hai tính trạng và cho rằng hai tính trạng PLĐL
thì sẽ giải ra được đáp án B
-Nếu như cho rằng cao >> thấp và tròn >> bầu cho rằng liên kết gen không hoàn toàn thì ra đáp án D
-Nếu như cho rằng cao >> thấp và bầu >> tròn cho rằng liên kết gen không hoàn toàn thì ra đáp án A

:sexy: ====> :tutu:
 
Có 1 đột biến lặn trên NST thường làm cho mỏ dưới của ga dài hơn mỏ trên. Những con gà vậy mỏ được ít thức ăn nên yếu ớt. Những chủ chăn nuôi thường phải liên tục loại chúng ra khỏi đàn. Khi cho giao phối ngẫu nhiên 100 cặp gà bố mẹ mỏ bình thường, thu được 1500 gà con, trong đó có 15 gà biểu hiện đột biến trên. Giả sử không có đột biến mới xảy ra, hãy cho biết có bao nhiêu gà bố mẹ dị hợp tử về đột biến trên?
A 15
B 2
C 40
D 4
 
Có 1 đột biến lặn trên NST thường làm cho mỏ dưới của ga dài hơn mỏ trên. Những con gà vậy mỏ được ít thức ăn nên yếu ớt. Những chủ chăn nuôi thường phải liên tục loại chúng ra khỏi đàn. Khi cho giao phối ngẫu nhiên 100 cặp gà bố mẹ mỏ bình thường, thu được 1500 gà con, trong đó có 15 gà biểu hiện đột biến trên. Giả sử không có đột biến mới xảy ra, hãy cho biết có bao nhiêu gà bố mẹ dị hợp tử về đột biến trên?
A 15
B 2
C 40
D 4

Gọi số gà bố, mẹ có KG dị hợp là: n
=> Tần số alen lặn là: n/(2x200)
Ta lại có: % KH lặn = 15/1500 = 1%
=>Tần sô alen lặn là: 0,1
<=>0,1 = n/(2x200)
=>n = 40
=>Chọn C
 
-Nếu như 1250 cây thấp, hạt bầu là kiểu hình lặn về hai tính trạng và cho rằng hai tính trạng PLĐL
thì sẽ giải ra được đáp án B
-Nếu như cho rằng cao >> thấp và tròn >> bầu cho rằng liên kết gen không hoàn toàn thì ra đáp án D
-Nếu như cho rằng cao >> thấp và bầu >> tròn cho rằng liên kết gen không hoàn toàn thì ra đáp án A

:sexy: ====> :tutu:

Bên Sinh hồi trước mình học trong đội tuyển, có thể biện luận rằng vì tỉ lệ 1250 cây thấp, hạt bầu là quá bé so với tổng số cây thu được cho nên đó là tính trạng lặn ( vì để không cho các tỉ lệ khác nên bạn biện luận vậy cũng được ) ! Đôi khi không nên quá bắt bẻ cái đề mà nên theo thực tế, chứ mấy bác nói vậy cái đề không nói không tính Thường biến, đột biến gen, ảnh hưởng giới tính, liên kết giới tính hay trê nNST thường , vậy mấy bác giải như vậy có đúng không ? và cái đáp án vậy ai dám nói đúng hết cho các trường hợp. Vì thi trắc nghiệm mà, nên không nên bắt bẻ cái đề quá !
 
Một quần thể người trên một hòn đảo có 99 phụ nữ và 100 người đàn ông trong đó có 4 người bị bệnh máu khó đông. Biết rằng máu khó đông do gen lặn nằm trên NST giới tính X không có alen trên Y, quần thể ở trạng thái cân bằng di truyền. Tần số phụ nữ bình thường nhưng mang gen bệnh là
A. 0,0384
B. 0,0768
C. 0,2408
D. 0,1204
 
Cà độc dược có 2n=24NST. Có một thể đột biến, trong đó ở cặp NST số 1 có 1 chiếc bị mất đoạn, một chiếc của NST số 5 bị đảo một đoạn, ở NST số 3 lặp một đoạn. Khi giảm phân nếu các cặp NST phân li bình thường thì trong tổng số giao tử tạo ra, giao tử đột biến chiếm tỉ lệ là:
A 75%
B 25%
C 87,5%
D 12,5%
 

Facebook

Thống kê diễn đàn

Threads
11,715
Messages
71,609
Members
55,905
Latest member
prozhecartwf
Back
Top