What's new

giải thích hộ em từ epigenetic (thuyết tân sinh)

em đọc 1 số sách có ghi từ epigenetic. Em vao từ điển thấy dịch là thuyết tân sinh. em tìm tài liệu liên quan thì không có. mong anh chị giải thích hô?
:???:
 

Facebook

Top