What's new

Nhờ lấy giúp bài báo khoa học

Nguyễn Xuân Hưng

Administrator
Mong các cao thủ giúp dùm bài này. Hic chỗ mình nhà quê đến mức cell cũng không có access :eek:.

<dl class="AbstractPlusReport"><dt class="head">Cell. 2008 Aug 22;134(4):668-78. <script language="JavaScript1.2"><!-- var Menu18724939 = [ ["UseLocalConfig", "jsmenu3Config", "", ""], ["LinkOut", "window.top.location='/sites/entrez?Cmd=ShowLinkOut&Db=pubmed&TermToSearch=18724939&ordinalpos=1&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus' ", "", ""] ] --></script>Links
</dt><dd class="abstract"> Ubiquitin chain editing revealed by polyubiquitin linkage-specific antibodies.

<!--AuthorList-->Newton K, Matsumoto ML, Wertz IE, Kirkpatrick DS, Lill JR, Tan J, Dugger D, Gordon N, Sidhu SS, Fellouse FA, Komuves L, French DM, Ferrando RE, Lam C, Compaan D, Yu C, Bosanac I, Hymowitz SG, Kelley RF, Dixit VM.
</dd></dl>
http://www.cell.com/content/article/abstract?uid=PIIS0092867408009598

Đa tạ.
 

thanhmai

Member

các anh chị làm ơn lấy giùm em 2 bài này nó thuộc bộ encyclopedia of diary sciences, em rất cần để làm luận văn, thanks in advance
1/ FERMENTED MILKS | Kefir 2004
L. Stepaniak and A. Fetli
0
ski

Agricultural University of Norway, Ås, Norway Rhodia Food BIOLACTA, Olsztyn, Poland
http://dx.doi.org/10.1016/B0-12-227235-8/00169-3

2/ FERMENTED MILKS | Types and Standards of Identity 2004 I. S. Surono and A. Hosono

Center for the Assessment and Application of Biotechnology, Tangerang, Indonesia Shinshu University, Nagano-Minamiminowa, Japan
http://dx.doi.org/10.1016/B0-12-227235-8/00162-0
 
các anh chị làm ơn lấy giùm em 2 bài này nó thuộc bộ encyclopedia of diary sciences, em rất cần để làm luận văn, thanks in advance
1/ FERMENTED MILKS | Kefir 2004
L. Stepaniak and A. Fetli
0
ski

Agricultural University of Norway, Ås, Norway Rhodia Food BIOLACTA, Olsztyn, Poland
http://dx.doi.org/10.1016/B0-12-227235-8/00169-3

2/ FERMENTED MILKS | Types and Standards of Identity 2004 I. S. Surono and A. Hosono

Center for the Assessment and Application of Biotechnology, Tangerang, Indonesia Shinshu University, Nagano-Minamiminowa, Japan
http://dx.doi.org/10.1016/B0-12-227235-8/00162-0
http://www.mediafire.com/?ettdh3zmtl3
Ặc, lấy xong mới để ý là bên trên có bác Lâm đã send cho bạn cả cuốn Encyclo rồi. Thế mờ vẫn tiếp tục request. Lạ thật !!!
 

Nguyễn Xuân Hưng

Administrator
<dl class="AbstractPlusReport"><dt class="head">Mong bà con giúp hộ.

</dt><dt class="head">

</dt><dt class="head">Methods. 2005 Mar;35(3):265-73. Epub 2005 Jan 12. <script language="JavaScript1.2"><!-- var Menu15722223 = [ ["UseLocalConfig", "jsmenu3Config", "", ""], ["Substance (MeSH Keyword)" , "window.top.location='/sites/entrez?Db=pcsubstance&DbFrom=pubmed&Cmd=Link&LinkName=pubmed_pcsubstance_mesh&LinkReadableName=Substance%20(MeSH%20Keyword)&IdsFromResult=15722223&ordinalpos=1&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus' ", "", ""], ["Cited in PMC" , "window.top.location='http://www.pubmedcentral.gov/tocrender.fcgi?action=cited&tool=pubmed&pubmedid=15722223&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus&ordinalpos=1' ", "", ""], ["LinkOut", "window.top.location='/sites/entrez?Cmd=ShowLinkOut&Db=pubmed&TermToSearch=15722223&ordinalpos=1&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus' ", "", ""] ] --></script>Links
</dt><dd class="abstract"> The absolute quantification strategy: a general procedure for the quantification of proteins and post-translational modifications.

<!--AuthorList-->Kirkpatrick DS, Gerber SA, Gygi SP.
</dd></dl>Cảm ơn nhiều.

@bác Lương: không phải em lười dùng acc mà giờ em bị chặn trên chặn dưới, chặn trái chặn phải, không truy cập được vào ez proxy của các trường khác :((.
 
http://www.mediafire.com/?ettdh3zmtl3
Ặc, lấy xong mới để ý là bên trên có bác Lâm đã send cho bạn cả cuốn Encyclo rồi. Thế mờ vẫn tiếp tục request. Lạ thật !!!

Oan cho bạn Mai quá, phần mình gửi, tại chưa xem kĩ, chưa load đến năm mà bạn Mai cần nên mới phải request lại. <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Thanks Tùng nhé.<o:p></o:p>
 

Nguyễn Xuân Hưng

Administrator
<dl class="AbstractPlusReport"><dt class="head">Mong bà con giúp hộ.

</dt><dt class="head">

</dt><dt class="head">Methods. 2005 Mar;35(3):265-73. Epub 2005 Jan 12. <script language="JavaScript1.2"><!-- var Menu15722223 = [ ["UseLocalConfig", "jsmenu3Config", "", ""], ["Substance (MeSH Keyword)" , "window.top.location='/sites/entrez?Db=pcsubstance&DbFrom=pubmed&Cmd=Link&LinkName=pubmed_pcsubstance_mesh&LinkReadableName=Substance%20(MeSH%20Keyword)&IdsFromResult=15722223&ordinalpos=1&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus' ", "", ""], ["Cited in PMC" , "window.top.location='http://www.pubmedcentral.gov/tocrender.fcgi?action=cited&tool=pubmed&pubmedid=15722223&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus&ordinalpos=1' ", "", ""], ["LinkOut", "window.top.location='/sites/entrez?Cmd=ShowLinkOut&Db=pubmed&TermToSearch=15722223&ordinalpos=1&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus' ", "", ""] ] --></script>Links
</dt><dd class="abstract"> The absolute quantification strategy: a general procedure for the quantification of proteins and post-translational modifications.

<!--AuthorList-->Kirkpatrick DS, Gerber SA, Gygi SP.
</dd></dl>Cảm ơn nhiều.

@bác Lương: không phải em lười dùng acc mà giờ em bị chặn trên chặn dưới, chặn trái chặn phải, không truy cập được vào ez proxy của các trường khác :((.

Đã lấy được bài do đồng chí Đinh Duy Thành rủ lòng thương. Cảm ơn nhiều.
 
Nhờ các bạn tìm dùm mình bài báo:


Methods for prediction of oil storage life

<table cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr> <td class="labelName">Journal</td><td class="labelValue">Chemistry and Technology of Fuels and Oils</td> </tr><tr> <td class="labelName">Publisher</td><td class="labelValue">Springer New York</td> </tr><tr> <td class="labelName">ISSN</td><td class="labelValue">0009-3092 (Print) 1573-8310 (Online)</td> </tr><tr> <td class="labelName">Issue</td><td class="labelValue">Volume 22, Number 1 / January, 1986</td> </tr><tr> <td class="labelName">Category</td><td class="labelValue">Quality Evaluation Methods</td> </tr><tr> <td class="labelName">DOI</td><td class="labelValue">10.1007/BF00736122</td> </tr><tr> <td class="labelName">Pages</td><td class="labelValue">48-51</td> </tr><tr> <td class="labelName">Subject Collection</td><td class="labelValue">Chemistry and Materials Science</td> </tr><tr> <td class="labelName">SpringerLink Date</td><td class="labelValue">Wednesday, December 08, 2004</td></tr></tbody></table>
và bài:
The Effect of Operational Parameters of the Rancimat Method on the Determination of the Oxidative Stability Measures and Shelf-Life Prediction of Soybean Oil

<table cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody><tr> <td class="labelName">Journal</td><td class="labelValue">Journal of the American Oil Chemists' Society</td> </tr><tr> <td class="labelName">Publisher</td><td class="labelValue">Springer Berlin / Heidelberg</td> </tr><tr> <td class="labelName">ISSN</td><td class="labelValue">0003-021X (Print) 1558-9331 (Online)</td> </tr><tr> <td class="labelName">Issue</td><td class="labelValue">Volume 84, Number 3 / March, 2007</td> </tr><tr> <td class="labelName">Category</td><td class="labelValue">Original Paper</td> </tr><tr> <td class="labelName">DOI</td><td class="labelValue">10.1007/s11746-006-1030-4</td> </tr><tr> <td class="labelName">Pages</td><td class="labelValue">205-209</td> </tr><tr> <td class="labelName">Subject Collection</td><td class="labelValue">Chemistry and Materials Science</td> </tr><tr> <td class="labelName">SpringerLink Date</td><td class="labelValue">Thursday, January 04, 2007</td></tr></tbody></table> Xin chân thành cảm ơn.
 

loginticz

Member
Các bạn lấy cho mình hai bài bào này nhé :

- Protease production and conidiation by Aspergillus oryzae in flour fermentation.
- Wang R, Chau Sing Law R and Webb C.
-
Process Biochemistry, 2005, vol. 40, no. 1, pp. 217-227.
- http://api.ingentaconnect.com/searc...&year_to=2008&database=0&pageSize=20&index=11


- Production of Alkaline Protease by Aspergillus sp. under Submerged and Solid Substrate Fermentation.
- Nehra, K. S. Dhillon, S. Chaudhary, K. Singh, R.
- INDIAN JOURNAL OF MICROBIOLOGY, 2002, VOL 42; PART 1, pages 43-48.
- http://direct.bl.uk/bld/PlaceOrder.do?UIN=124551195&ETOC=RN&from=searchengine

Mình cảm ơn các bạn nhé.
 
Dear all,
I need your help at the moment for the article:

Biological filters in aquaculture: Trends and research directions for freshwater and marine applications

Maria Teresa Gutierrez-WingE-mail The Corresponding Author and Ronald F. MaloneCorresponding Author Contact Information, E-mail The Corresponding Author
Aquacultural Engineering
Volume 34, Issue 3, May 2006, Pages 163-171

Thank you!
 
Em đang làm về mô hình chuột bị tổn thương xương, bằng glucocorticoid, em tìm được bài báo này nhưng không tải được mong anh chị và các bạn giúp em. Em cám ơn rất nhiều !!

http://www3.interscience.wiley.com/j...TRY=1&SRETRY=0
A mouse model for glucocorticoid-induced osteonecrosis: Effect of a steroid holiday
Lei Yang 1 2, Kelli Boyd 3, Sue C. Kaste 5 6, Landry Kamdem Kamdem 1, Richard J. Rahija 4, Mary V. Relling 1 2 *
1Departement of Pharmaceutical Sciences, St. Jude Children's Research Hospital, Memphis, Tennessee
2Departement of Pharmaceutical Sciences, University of Tennessee Health Science Center, Memphis, Tennessee 38105
3Veterinary Pathology Core, St. Jude Children's Research Hospital, Memphis, Tennessee
4Animal Resource Center, St. Jude Children's Research Hospital, Memphis, Tennessee
5Department of Radiological Sciences, St. Jude Children's Research Hospital, Memphis, Tennessee
6Departement of Medicine, University of Tennessee Health Science Center, Memphis, Tennessee

email: Mary V. Relling (mary.relling@stjude.org)

*Correspondence to Mary V. Relling, Departement of Pharmaceutical Sciences, St. Jude Children's Research Hospital, Memphis, Tennessee. T: 901-495-2348; F: 901-525-6869.

Keywords
glucocorticoid • osteonecrosis • mouse model


Abstract
Glucocorticoid-induced osteonecrosis is a common and dose-limiting adverse event. The goal of this study was to establish a mouse model of glucocorticoid-induced osteonecrosis suitable for testing the effects of different treatment strategies on its frequency. Fourteen murine strains were screened using various glucocorticoids, routes of administration, and diets. Four-week-old male BALB/cJ mice were treated with oral dexamethasone for up to 12 weeks either by continuous dosing or by discontinuous dosing, with or without asparaginase. Histopathological features of the distal femurs were examined by light microscopy. Osteonecrotic lesions were characterized by empty lacunae and osteocyte ghosts in trabecular bone surrounded by necrotic marrow and edema. The incidence of dexamethasone induced osteonecrosis in BALB/cJ mice was 40-45% (4/10 or 5/11) at 12 weeks. The frequency of osteonecrosis trended lower after discontinuous compared to continuous dosing for 12 weeks (8 vs. 45%) (p = 0.06) despite comparable cumulative plasma exposure. Asparaginase hastened the occurrence of osteonecrosis, which was observed as early as 4 weeks and the incidence was 50% after 6 weeks. A mouse model of glucocorticoid-induced osteonecrosis was established. Discontinuous was less osteonecrotic than continuous dexamethasone treatment, consistent with the possible benefits of a steroid holiday seen in clinical settings. Moreover, asparaginase hastened osteonecrosis, indicating that drugs may interact with glucocorticoids to affect osteonecrosis risk. © 2008 Orthopaedic Research Society. Published by Wiley Periodicals, Inc. J Orthop Res--------------------------------------------------------------------------------
Received: 5 February 2008; Accepted: 5 June 2008
 

loginticz

Member
- Protease production and conidiation by Aspergillus oryzae in flour fermentation.
- Wang R, Chau Sing Law R and Webb C.
-
Process Biochemistry, 2005, vol. 40, no. 1, pp. 217-227.
- http://api.ingentaconnect.com/searc...&year_to=2008&database=0&pageSize=20&index=11


- Production of Alkaline Protease by Aspergillus sp. under Submerged and Solid Substrate Fermentation.
- Nehra, K. S. Dhillon, S. Chaudhary, K. Singh, R.
- INDIAN JOURNAL OF MICROBIOLOGY, 2002, VOL 42; PART 1, pages 43-48.
- http://direct.bl.uk/bld/PlaceOrder.do?UIN=124551195&ETOC=RN&from=searchengine

Bà con giúp mình hai bài bào này nhé.Thanks a lot!!!
 
Chào mọi người.

Lâu wa' không ghé thăm, giờ hem gặp ai wen nữa.

Nhờ Các Anh, Em lấy giùm mình bài báo này nha. Của Thằng Springer mình chịu (chứ Scienderect thi mình vặt vô tư)

Đang cần gấp anh em. XIn đa tạ mọi người.

Bài này nà:

"Generation of Two-color Transgenic Zebrafish Using the Green and Red Fluorescent Protein Reporter Genes gfp and rfp"

Here Link: https://commerce.metapress.com/cont...qv445f2wl3545oeihkc45&sh=www.springerlink.com

Mong nhận được sự giúp đở
 

Similar threads

Facebook

Top