What's new

Nhờ lấy giúp bài báo khoa học

Automated solid-phase extraction of opiates from urine (II). Establishing criteria for the detection of opiate abuse.

<!--AuthorList-->Tay MK, Lee TK, Chui WY.
Department of Scientific Services, Institute of Science and Forensic Medicine, Singapore.
Bài này là của Pub có ai có thể lấy hộ không. À tiện cho mình hỏi có ai quan tâm đến tách chiết heroin từ nước tiểu không? ai biết share kinh nghiệm cho mình với nhé. Các bác cố gắng lấy cho mình bài này nhé> starting :D have fun
 
các bác ơi lấy hô tui mấy bài với hix:???:
Evaluation of a solid-phase extraction procedure for the simultaneous determination of morphine, 6-monoacetylmorphine, codeine and dihydrocodeine in plasma and whole blood by GC/MS

<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0><TBODY><TR><TD class=labelName>Journal</TD><TD class=labelValue>International Journal of Legal Medicine</TD></TR><TR><TD class=labelName>Publisher</TD><TD class=labelValue>Springer Berlin / Heidelberg</TD></TR><TR><TD class=labelName>ISSN</TD><TD class=labelValue>0937-9827 (Print) 1437-1596 (Online)</TD></TR><TR><TD class=labelName>Issue</TD><TD class=labelValue>Volume 109, Number 2 / October, 1996</TD></TR><TR><TD class=labelName>Category</TD><TD class=labelValue>Original Article</TD></TR><TR><TD class=labelName>DOI</TD><TD class=labelValue>10.1007/BF01355521</TD></TR><TR><TD class=labelName>Pages</TD><TD class=labelValue>80-83</TD></TR><TR><TD class=labelName>Subject Collection</TD><TD class=labelValue>Medicine</TD></TR><TR><TD class=labelName>SpringerLink Date</TD><TD class=labelValue>Friday, April 01, 2005</TD></TR></TBODY></TABLE>
bài này mình đang cần quá, có j giúp mình với:cry:
 
Evaluation of a solid-phase extraction procedure for the simultaneous determination of morphine, 6-monoacetylmorphine, codeine and dihydrocodeine in plasma and whole blood by GC/MS
<table cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="labelName">Journal</td><td class="labelValue">International Journal of Legal Medicine</td></tr><tr><td class="labelName">Publisher</td><td class="labelValue">Springer Berlin / Heidelberg</td></tr><tr><td class="labelName">ISSN</td><td class="labelValue">0937-9827 (Print) 1437-1596 (Online)</td></tr><tr><td class="labelName">Issue</td><td class="labelValue">Volume 109, Number 2 / October, 1996</td></tr><tr><td class="labelName">Category</td><td class="labelValue">Original Article</td></tr><tr><td class="labelName">DOI</td><td class="labelValue">10.1007/BF01355521</td></tr><tr><td class="labelName">Pages</td><td class="labelValue">80-83</td></tr><tr><td class="labelName">Subject Collection</td><td class="labelValue">Medicine</td></tr><tr><td class="labelName">SpringerLink Date</td><td class="labelValue">Friday, April 01, 2005</td></tr></tbody></table>
<table cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="labelName">
</td><td class="labelValue">
</td></tr><tr><td class="labelName">
</td><td class="labelValue">
</td></tr><tr><td class="labelName">
</td><td class="labelValue">
</td></tr><tr><td class="labelName">
</td><td class="labelValue">
</td></tr><tr><td class="labelName">
</td><td class="labelValue">
</td></tr><tr><td class="labelName">
</td><td class="labelValue">
</td></tr><tr><td class="labelName">
</td><td class="labelValue">
</td></tr><tr><td class="labelName">
</td><td class="labelValue">
</td></tr><tr><td class="labelName">
</td><td class="labelValue">
</td></tr></tbody></table>Bài bạn cần đây:

http://www.yousendit.com/download/Q01IRFFZYXl3TGp2Wmc9PQ
 

thanhmai

Member
mấy anh chị ai có cuốn này cho em xin với, cám ơn nhiều
Bergey's Manual of Determinative Bacteriology<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>
By David Hendricks Bergey, John G. Holt<o:p></o:p>
Contributor John G. Holt<o:p></o:p>
Published by Lippincott Williams & Wilkins, 1994<o:p></o:p>
ISBN 0683006037, 9780683006032<o:p></o:p>
787 pages<o:p></o:p>
http://books.google.com/books?id=jtMLzaa5ONcC<o:p></o:p>
 
em là thành vịên mới, hiện nay đang chuẩn bị làm đề tài tốt nghiệp.
Anh chị lấy giúp 1 số bài báo này giùm em với. Em xin cảm ơn rất nhiều

1) [FONT=&quot]Anthraquinone production by cell suspension cultures of Morinda citrifolia.<o:p></o:p>[/FONT] [FONT=&quot]Zenk MH, el-Shagi H, Schulte U.<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=&quot]PMID: 1187876 [PubMed - indexed for MEDLINE][/FONT]
Planta Medica Supplement 79-101
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez


2) [FONT=&quot]J Plant Physiol. 2003 Jun;160(6):607-14.<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=&quot]Regulation of anthraquinone biosynthesis in cell cultures of Morinda citrifolia.[/FONT][FONT=&quot]
Stalman M, Koskamp AM, Luderer R, Vernooy JH, Wind JC, Wullems GJ, Croes AF.
Department of Experimental Botany, University of Nijmegen, Toernooiveld, 6525 ED Nijmegen, The Netherlands.[/FONT]
[FONT=&quot]
PMID: 12872482 [PubMed - indexed for MEDLINE]<o:p></o:p>[/FONT]


3) Planta Med. 1975;Suppl:214-24 [Isolation, identification and biosynthesis of anthraquinones in cell suspension cultures of Morinda citrifolia (author's transl)]
[Article in German]
Leistner E.
PMID: 1187870 [PubMed - indexed for MEDLINE]

[FONT=&quot]
4) J Am Pharm Assoc Am Pharm Assoc. 1960 May;49:271-3.[/FONT]
[FONT=&quot]<o:p></o:p>[/FONT][FONT=&quot]
Studies on Morinda citrifolia L. II.[/FONT]

YOUNGKEN HW Sr, JENKINS HJ, BUTLER CL.[FONT=&quot]
PMID: 13855457 [PubMed - OLDMEDLINE for Pre1966][/FONT]


5)[FONT=&quot]Presse Med. 1955 Nov 2;63(72):1478.[/FONT][FONT=&quot]<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=&quot][Treatment and prevention of hypertension and its cerebral complications by total root extracts of Morinda citrifolia][/FONT][FONT=&quot]
[Article in French]
DANG-VAN-HO.
PMID: 13280670 [PubMed - OLDMEDLINE for Pre1966[/FONT]

<o:p></o:p>
 
Gởi anh Hiếu


Singulisphaera acidiphila gen. nov., sp. nov., a non-filamentous

http://www.mediafire.com/?rmames1rvwq


Candidatus “Anammoxoglobus propionicus” a new propionate oxidizing species of anaerobic ammonium

http://www.mediafire.com/?jzl8rbzcyw9


Gởi bạn Spirit..., thư viện trường mình chỉ cho lấy được một bài, còn mấy bài còn lại thuộc hàng hiếm, mình chịu. Nhờ các bác khác giúp đỡ giùm :D
2) [FONT=&quot]J Plant Physiol. 2003 Jun;160(6):607-14.<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=&quot]Regulation of anthraquinone biosynthesis in cell cultures of Morinda citrifolia.[/FONT][FONT=&quot]
Stalman M, Koskamp AM, Luderer R, Vernooy JH, Wind JC, Wullems GJ, Croes AF.
Department of Experimental Botany, University of Nijmegen, Toernooiveld, 6525 ED Nijmegen, The Netherlands.[/FONT]
[FONT=&quot]
PMID: 12872482 [PubMed - indexed for MEDLINE]<o:p></o:p>[/FONT]


http://www.mediafire.com/?d3gloug099l
 
Em đang viết luận văn tốt nghiệp, search thấy bài báo này rất quan trọng mà không có cách gì down về được.
Mong các anh chị giúp em với. Em cám ơn nhiều nhiều ạ ^^

Enhanced replication of porcine reproductive and respiratory syndrome (PRRS) virus in a homogeneous subpopulation of MA-104 cell line
Kim HS, Kwang J, Yoon IJ, Joo HS, Frey ML.
Arch Virol. 1993;133(3-4):477-83.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8257302?dopt=Abstract.
 
Trời, cảm ơn bạn deepredabc nhìu lắm nha ^^ Mình mong bài này lắm mà cứ tưởng hết hi vọng rùi ^^
1 lần nữa cám ơn bạn nhìu nhìu ^^
Nice day
 
Gởi anh Hiếu. Em chỉ lấy được 4 bài ở dưới, bài 1 ( Quorum Sensing: Fact, Fiction, and Everything in Between) thư viện trường e không lấy được anh ạ, chắc phải nhờ mấy xếp khác kiếm dùm.:)
Bài 2
Protein secretion in the Archaea multiple paths towards a unique cell surface

http://www.mediafire.com/?etmudgsxowi

Bài 3
Cell surface proteins in archaeal and bacterial genomes comprising LVIVD”, “RIVW” and “LGxL tandem sequence repeats are predicted to fold as ß-propeller

http://www.mediafire.com/?rmedyuoz94f

Bài 4
Are S-layers exoskeletons. The basic function of protein surface layers revisited

http://www.mediafire.com/?x968lqc7tmz

Bài 5
Osmosensing by Bacteria

http://www.mediafire.com/?hzjwwgm66se
 
M nhờ mọi người lấy giúp các bài báo dưới đây. Cám ơn nhiều.
Bài 1:


  • <dl>Birth of viable female dogs produced by somatic cell nuclear transfer . </dl><dl>Theriogenology , Volume 67 , Issue 5 , Pages 941 - 947</dl><dl>G . Jang , M . Kim , H . Oh , M . Hossein , Y . Fibrianto , S . Hong , J . Park , J . Kim , H . Kim , S . Kang

    </dl>
http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0093691X06005917Bài 2:Embryo production in dogs: from in vitro fertilization to cloning.

<!--AuthorList-->Luvoni GC, Chigioni S, Beccaglia M.
Department of Veterinary Clinical Sciences, Obstetrics and Gynaecology, University of Milan, Milan, Italy.http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16869883

:hoanho:


  • <dl>
    </dl>
 
M nhờ mọi người lấy giúp các bài báo dưới đây. Cám ơn nhiều.
Bài 1:


  • <dl>Birth of viable female dogs produced by somatic cell nuclear transfer . </dl><dl>Theriogenology , Volume 67 , Issue 5 , Pages 941 - 947</dl><dl>G . Jang , M . Kim , H . Oh , M . Hossein , Y . Fibrianto , S . Hong , J . Park , J . Kim , H . Kim , S . Kang

    </dl>
http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0093691X06005917Bài 2:

Embryo production in dogs: from in vitro fertilization to cloning.

<!--AuthorList-->Luvoni GC, Chigioni S, Beccaglia M.
Department of Veterinary Clinical Sciences, Obstetrics and Gynaecology, University of Milan, Milan, Italy.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16869883
  • <dl></dl>


Bài bạn cần đây:
1- http://www.yousendit.com/download/Q01GZFhzNDJWRCt4dnc9PQ
2- http://www.yousendit.com/download/Q01GZFhzNDIrV3hFQlE9PQ

Lưu ý: hạn sử dụng 7 ngày từ ngày 24 tháng 8/2008.
 
Nhờ các bạn giúp mình 2 bài này nhé!

Bài 1. Size-and weight-dependent cannibalism in hatchery-bred sea bass (Lates calcarifer Bloch)M. M. Parazo* 1 , E. M. Avila 1 D. M. Reyes Jr. 1 1 Aquaculture Department, Southeast Asian Fisheries Development Center, Tigbauan, Iloilo, The Philippines Correspondence to *Aquaculture Department, Southeast Asian Fisheries Development Center (SEAFDEC), P. O. Box 256, Iloilo City 5091, The Philippines Journal of Applied IchthyologyURL: http://www3.interscience.wiley.com/journal/119992473/abstract

Bai 2: Cannibalism Reduction in Juvenile Barramundi Lates calcarifer by Providing Refuges and Low LightJian G. Qin 1 Lorenzo Mittiga, 1 Francesca Ottolenghi 1 1 School of Biological Sciences, Flinders University. GPO Box 2100, Adelaide 5001, South Australia, Australia 1 School of Biological Sciences. University of Rome "La Sapienza", GPO Box 00100, Rome. Italy.
Journal of The World Aquaculture SocietyURL: http://www3.interscience.wiley.com/journal/119922372/abstract
 

Similar threads

Facebook

Top