What's new

Nhờ mọi người lấy giúp em tài liệu.

Hiện em đang cần cái tài liệu này:
Poly-gamma-glutamic acid (CAS 84960-48-5) Market Research Report 2011
researchandmarkets.com/research/aedb52/polygammaglutami
mà giá thì đắt quá. mọi người lấy giúp em nhé.
Cảm ơn mọi người nhiều.
 

Facebook

Top