What's new

bài tập phả hệ hay nhờ mọi người giúp đỡ

thanhbuu

Member
Untitled_zpsd7fa849e.png
 

dinhhai1308

Member
Bài này dễ thấy ( liên tưởng giống côsi bên toán ) đề Aa có tỉ lệ cao nhất thì A=0.5; a=0.5 ; => quần thể có cấu trúc : 0.5^2 AA: 0.5*0.5*2 Aa: 0.5^2 aa.
Người đàn ông 1 phải có KG Aa :
Xác suất cao nhất để đứa con bị bệnh là : (0.5*0.5*2)/(0.5*0.5*2+ 0.5^2)*0.5=1/3
 

pdn

Pham Duy Nghia
Xs sinh con bị bệnh chính là xác suất cho giao tử a của cơ thể III1.
QT CBDT có cấu trúc P bình : 2 Pq : q bình, trong đó cơ thể III1 có thể có kiểu gen AA và Aa với xác suất P bình /(P bình + 2Pq) AA : 2Pq/(P bình + 2Pq) Aa, xác suất cho a = Pq/( P bình + 2Pq) hay rút gọn(chia hết cho P, biểu diễn P thành q)được a = q/(1+q).
Xét q/(1+q) = các giá trị 1/4;1/3;1/2;2/3 được q lần lượt = 1/3;1/2;1;2 trong đó q=1 và 2 k thỏa mãn, chỉ còn q=1/2 và 1/3, còn A và B , trong đó B đạt Xs lớn hơn.Đây là xét trong các đáp án thôi còn thực tế max của q/(1+q) thì nó tiến đến 1/2, tiếc là lúc đó q=1 k thỏa mãn!
 

Facebook

Top