What's new

Nhờ lấy giúp bài báo

Em đang cần bản full của bài báo dưới. Anh chị nào lấy hộ giúp em được không. Em cám ơn!

"An in-house method for the detection and quantification of HCV in serum samples using a TaqMan assay real time PCR approach" (2008)
Bashiardes S, Richter J, Christodoulou CG.
 

Facebook

Top