Kế hoạch tổng thể phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học ở Việt Nam

Nguyễn Xuân Hưng

Administrator
Staff member
Vừa đọc bài trên trang nhất thấy có đoạn này:

Theo đó, Kế hoạch tổng thể tập trung chủ yếu trong các lĩnh vực: Nông- lâm- ngư nghiệp, công nghiệp chế biến thực phẩm, vệ sinh an toàn thực phẩm, y- dược và bảo vệ sức khoẻ con người, bảo vệ môi trường, đồng thời thúc đẩy sự hình thành và phát triển các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, dịch vụ về công nghệ sinh học, hoạt động đạt hiệu quả cao.

Không biết có hiểu sai hay không nhưng theo tôi thấy "tập trung chủ yếu" tức ý nói chỉ hướng tới một số lĩnh vực. Nhưng đọc đến đoạn sau thì thấy hầu như không cái gì là không tập trung.

Đọc một hồi vẫn chưa hiểu là sẽ tập trung chủ chốt vào vấn đề gì nhỉ?


Trong các giải pháp chủ yếu, chú trọng tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của các cấp uỷ Đảng, chính quyền đối với sự phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất và đời sống. Hình thành hệ thống chỉ đạo phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học thông nhất từ Trung ương đến địa phương...

Trong các giải pháp chủ yếu, chú trọng tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của các cấp uỷ Đảng, chính quyền đối với sự phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất và đời sống. Hình thành hệ thống chỉ đạo phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học thông nhất từ Trung ương đến địa phương...

Đoạn này đề cập đến các giải pháp chủ yếu nhưng không thấy nói gì về đội ngũ khoa học gia hay vấn đề đào tạo nguồn nhân lực nhỉ? Không biết có phải phần đó nằm trong dấu "..." Không.

Ai có thông tin hay bản đầy đủ của Quyết định này cho biết với.
 
Bác theo đường dẫn dưới đây mà xem Quyết định của Thủ tướng:
http://www.hcmbiotech.com.vn/upload/news/file/232_Quyet%20dinh%2014-2008-QD-TTg.pdf

Theo em nghĩ, việc tập trung phát triển một số chuyên ngành là điều cân nhắc vô cùng khó khăn của Chính phủ vì ngành nào hiện nay cũng có nhu cầu phát triển và xã hội đang cần. Tuy nhiên có một điều quan trọng là trong mọi văn bản của Nhà nước về phát triển CNSH đều nhắc đến CNSH nông nghiệp, sau đó là y dược (đặc biệt là vaccine), rồi đến môi trường.

Ở trang số 5 của Quyết định mới này có nhắc đến phát triển nguồn nhân lực, trong đó có bao gồm cả đào tạo mới và đào tạo lại (hay đào tạo bổ sung) các cán bộ CNSH hiện tại.
 
Cảm ơn Đôn rất nhiều.

Thật ra quyết định vẫn chỉ là ..... quyết định, quan trọng là thực hiện ra sao phải không nhỉ?
 
có lẽ các cấp ủy đảng sẽ chịu khó tập trung nghiên cứu, vì việc gì đảng cũng làm được thì phải, xây dựng đường hướng phát triển của khoa học phải để chính các nhà hoa học vạch ra chứ nhẩy ??
 
xây dựng đường hướng phát triển của khoa học phải để chính các nhà hoa học vạch ra chứ nhẩy ??

Chính xác là những việc này do các nhà khoa học vạch ra. Nhưng Chính phủ phải kết hợp với các ngành kinh tế khác để có định hướng phát triển cho phù hợp, phục vụ các mục tiêu chung.

Từ đề xuất của nhà khoa học, Nhà nước phải ra kế hoạch thì mới có tiền và mốc thời gian cụ thể để thực hiện.
 

Facebook

Thống kê diễn đàn

Threads
12,995
Messages
72,869
Members
45,065
Latest member
Go88aa
Back
Top