What's new

Kế hoạch viết sách và tổng hợp những bài di truyền hay

Em xung phong làm câu 1. hì hì
tự thụ phấn 3 đời:
Aa= 0.4*(1/2)^3=0.05
AA=0.4 + (0.4-0.05)/2=0.575
aa=0.2 + (0.4-0.05)/2=0.375
 

khoihuynhi8

Member
Em xung phong làm câu 1. hì hì
tự thụ phấn 3 đời:
Aa= 0.4*(1/2)^3=0.05
AA=0.4 + (0.4-0.05)/2=0.575
aa=0.2 + (0.4-0.05)/2=0.375

Em làm đúng rùi, cố gắng làm mấy bài còn lại xem sao nhé. Đợt này thấy mọi người im hơi lặng tiếng quá làm anh cũng lười post. Thử đưa thêm mấy bài này cho em và các bạn thử sức. Toàn là bài anh mới nghĩ ra trong lúc dạy và dự định sẽ đưa vào bản thảo đang làm dở. Không khó nhưng sẽ giúp các em có cái nhìn rộng hơn về một vấn đề.


[FONT=&quot]Bài 1: Cho cây hoa đỏ thuần chủng giao phấn với cây hoa trắng thuần chủng, F1 thu được toàn cây hoa đỏ. Tiếp tục cho F1 tự thụ phấn, F2 thu được tỷ lệ 3 cây hoa đỏ : 1 cây hoa trắng. [/FONT]
[FONT=&quot]1. Biện luận quy luật di truyền và kiểu gen của P, F1
[/FONT][FONT=&quot]2. Lấy ngẫu nhiên 2 cây hoa đỏ ở F2 cho giao phấn với nhau, tìm xác suất để phép lai này sinh ra cây hoa trắng.[/FONT]
[FONT=&quot]3. Cho toàn bộ các cây hoa đỏ ở F2 giao phấn ngẫu nhiên với nhau, tìm tỷ lệ cây hoa trắng ở đời sau.[/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]Bài 2: Cho gà lông đen giao phối với gà lông trắng, F1 thu được 100% gà lông xanh da trời. Biện luận kiểu gen của P và quy luật di truyền của gen quy định màu lông nếu:[/FONT]
[FONT=&quot]a. Cho gà lông xanh da trời ở F1 giao phối với nhau và thu được F2: 1 lông đen : 2 lông xanh da trời : 1 lông trắng.[/FONT]
[FONT=&quot]b. Cho gà lông xanh da trời ở F1 đem lai phân tích và cũng thu được kiểu hình như trên.[/FONT]
[FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]Bài 3: Cho P tự thụ phấn thì tỷ lệ kiểu hình ở F1: 27 cây cao, hoa đỏ : 21 cây cao, hoa trắng : 9 cây thấp hoa đỏ : 7 cây thấp hoa trắng. Tìm quy luật di truyền của các gen và kiểu gen của P[/FONT]
 
Last edited:

Facebook

Top