Liên kết và hoán vị gen

THUNDERGA05

Junior Member
Câu 1: : Phép lai nào sau đây có thể thu được ở thế hệ sau nhiều loại kiểu gen nhất?
A. Aa BD/bd x Aa BD/bd B. AaBb X^DX^D x AaBbX^DY
C. Aa X^B_DX^b_d x Aa X^B_DY D. ABd/abd x ABD/abd

a/c cho e hỏi câu D ra mấy KG thế ạ
 
Câu 1: : Phép lai nào sau đây có thể thu được ở thế hệ sau nhiều loại kiểu gen nhất?
A. Aa BD/bd x Aa BD/bd B. AaBb X^DX^D x AaBbX^DY
C. Aa X^B_DX^b_d x Aa X^B_DY D. ABd/abd x ABD/abd

a/c cho e hỏi câu D ra mấy KG thế ạ

Bài này mình chọn câu A. (30 loại KG)
Nếu xét số KG tối đa có thể xảy ra tức là xem như có HVG đối với những cặp gen trên cùng 1 NST
=> phép lai ở câu D cho ra 26 loạiKG.
 
Last edited:

Facebook

Thống kê diễn đàn

Threads
11,849
Messages
71,754
Members
56,344
Latest member
sodo66ch
Back
Top