Liên kết và hoán vị gen

THUNDERGA05

Junior Member
Câu 1: : Phép lai nào sau đây có thể thu được ở thế hệ sau nhiều loại kiểu gen nhất?
A. Aa BD/bd x Aa BD/bd B. AaBb X^DX^D x AaBbX^DY
C. Aa X^B_DX^b_d x Aa X^B_DY D. ABd/abd x ABD/abd

a/c cho e hỏi câu D ra mấy KG thế ạ
 
Câu 1: : Phép lai nào sau đây có thể thu được ở thế hệ sau nhiều loại kiểu gen nhất?
A. Aa BD/bd x Aa BD/bd B. AaBb X^DX^D x AaBbX^DY
C. Aa X^B_DX^b_d x Aa X^B_DY D. ABd/abd x ABD/abd

a/c cho e hỏi câu D ra mấy KG thế ạ

Bài này mình chọn câu A. (30 loại KG)
Nếu xét số KG tối đa có thể xảy ra tức là xem như có HVG đối với những cặp gen trên cùng 1 NST
=> phép lai ở câu D cho ra 26 loạiKG.
 
Last edited:

Facebook

Thống kê diễn đàn

Threads
12,995
Messages
72,869
Members
45,065
Latest member
Go88aa
Back
Top