Liên kết và hoán vị gen

tutamaa

Junior Member
Ở một loài động vật gen A quy định thân đen, gen a quy định thân xám. Gen B quy định cánh dài, gen b quy định cánh ngắn.
2 cặp gen nói trên cùng nắm trên một NST và tần số hoán vị gen là 40 %. Hãy cho biêt kết quả về kiểu gen và kiểu hình trong các trường hợp sau:
a, Phép lai phân tích cơ thể dị hợp tử 2 cặp gen trong trường hợp liên kết hoàn toàn và không hoàn toàn
b, Hai cơ thể dị hợp tử hai cặp gen với nhau trong các trường hợp:
- Hoán vị gen xảy ra ở giới đực
- Hoán vị gen xảy ra ở giới cái
- Hoán vị gen xảy ra ở cả hai giới
 

Facebook

Thống kê diễn đàn

Threads
11,784
Messages
71,689
Members
56,326
Latest member
edwarddang999
Back
Top