Bài tập về hoán vị gen và liên kết gen

THUNDERGA05

Junior Member
ở ruồi giấm : thân xám (A) thân đen (a) ,cánh dài (B) ngắn (b)
P ruồi đực AB//Ab x ruồi cái dị hợp tử F1 th được : 3 xám dài : 1 xám cụt .Ruồi giấm cái đem lai có KG và đặc điểm di truyền như thế nào
a/ AB//ab ,LKG hoàn toàn
b/ AB//ab hoặc Ab//aB , LKG hoàn toàn hoặc HVG
c/ Ab//aB , LKG hoàn toàn
d/ AB//Ab hoặc AB//ab hoặc Ab//aB , LKG hoàn toàn
e phân vân đáp án B ,D a.c chỉ e
 
Mọi ruồi cái có kiểu gen dạng -B/-b đều thỏa mãn bất kể liên kết hoàn toàn hay hoán vị gen.
 

Facebook

Thống kê diễn đàn

Threads
11,744
Messages
71,649
Members
56,317
Latest member
nhacaiuytinnhatapp
Back
Top