Bài tập về cấu tạo và nhân đôi ADN

manh_2508

Junior Member
Có 6 phân tử ADN tự nhân đôi một số lần bằng nhau đã tổng hợp được 180 mạch polinucleotid mới lấy nguyên liệu hoàn toàn từ môi trường nội bào.
a) Mỗi ADN ban đầu đã nhân đôi bao nhiêu lần? Giải thích.
b) Xác định tổng nguyên liệu môi trường cung cấp cho quá trình nhân đôi nêu trên để tạo nên các phân tử ADN con có cấu tạo gồm 2 mạch hoàn toàn mới. Biết rằng phân tử này có 320 chu kì xoắn.
 
bạn xem lại đề, tổng hợp được 180 mạch mới mình tìm không ra số lần nhân đôi. [nếu đúng phải là 192 mạch mới]
a. Tổng hợp 192 mạch mới => số ADN con là 192/2=96.
số lần nhân đôi mỗi ADN ban đầu là: 6.2^x = 96 =>x=4
b. Có chu kì xoắn 320 => N = 320*20= 6400 Nu
Tổng số Nu tự do = 6400*[16 - 2] = 89600 Nu
 
Thanks, đúng thớt mình đang cần tìm kiếm !
--------------------------------------------
Chữ ký ......
 

Facebook

Thống kê diễn đàn

Threads
12,995
Messages
72,869
Members
45,065
Latest member
Go88aa
Back
Top