What's new

Giúp em bài tập về lai 2 tính trạng với

manh_2508

New member
1) Lai 2 ruồi giấm thuần chủng thân xám, cánh dài với thân đen, cánh ngắn. F1 thu được 100% cánh dài. Cho ruồi đực F1 lai với ruồi cái đen, ngắn. F2 thu được 1200 con xám,dài và 1198 con đen ngắn. Biện luận viết sơ đồ lai
2)
15934440_1729728277356295_1610657244_n.jpg
 

Similar threads

Facebook

Top