Cần giúp bài tập đột biến

hienchau1603

Junior Member
Ở một loài thực vật, gen A quy định quả tròn trội hoàn toàn so với alen a quy đỉnh quả dài. Cho cây quả tròn thuần chủng lai với cây quả dài được F1 có 500 cây, trong đó có 499 cây quả tròn và 1 cây quả dài. Cho rằng cây quả dài F1 là do đột biến gây ra. Hãy trình bày các dạng đột biến có thể dẫn tới xuất hiện cây quả dài nói trên
(y)
 
Theo lý thuyết khi cho lai
P(TC) : AA x aa -> F1: 100% Aa tính trạng quả tròn .
Tuy nhiên lại xuất hiện tỉ lệ 99,8% : 0,2 % nên đây là do đột biến .
Các trường hợp có thể xảy ra là :
- Khi lai cơ thể trội thuần chủng với cơ thể lặn về tính trạng thì bố (mẹ) mang tính trạng trội cho giao tử trội ( tức A ) kết hợp với giao tử lặn ( tức a ) của mẹ (bố) nhưng một số giao tử của bố(mẹ) bị đột biến từ A thành a nên khi kết hợp với giao tử bình thường của mẹ sẽ cho tỉ lệ khác 100% .
Lập sơ đồ lai : P(TC) : AA x aa
G : A , a a
F1 : 99,8% Aa : 0,2% aa
- Hoặc do sự không phân li của bố (mẹ) tạo giao tử bất thường kết hợp với giao tử bình thường .
SDL : P(TC) : AA x aa
G : A, AA , O a
F1 : 99,8% Aa : 0,2% Oa (a)
 
À nó giống với đb mất đoạn á bạn... AA phân li không bình thường trong GP tạo giao tử có 2 NST mang gen A, và giao tử O => kết hợp với giao tử a => aO
 

Facebook

Thống kê diễn đàn

Threads
11,849
Messages
71,754
Members
56,344
Latest member
sodo66ch
Back
Top