Cần giúp giải bài tập học sinh giỏi môn sinh học 12

buonvohan

Junior Member
Câu 1:cho 1 đoạn polipeptit có trình tự axit amin:
Tyr_Leu_Val_Phe_Trp_Leu_Val
Trong đó: Tyr được mã hoá bởi 2 bộ ba
Leu được mã hoá bởi 4 bộ ba
Val được mã hoá bởi 3 bộ ba
Phe được mã hoá bởi 1 bộ ba
Trp được mã hoá bởi 4 bộ ba
Hỏi số cách má hoá có thể trên mARN của đoạn peptit trên.
Câu 2: một phân tử mARN có 3 ribôxôm tham gia dịch mã 1 lần. Các ribôxôm cách nhau 61.2 angstrom. Thời gian dịch mã 1 axit amin là 0.2s. Hỏi thời gian tổng hợp xong từng chuỗi polipeptit của ribôxôm trên mARN tính từ axit amin mở đầu.
Câu 3: Phân tích thhàn phần hoá học của 1 chuỗi polipeptit đặc trưng có các loại axit amin tương ứng với số lượng như sau:
3Ala, 2Lys, 2Trp, 2Ser
Hỏi số khả năng sắp xếp các axit amin có thể có trong chuỗi polipeptit trên.
 

Facebook

Thống kê diễn đàn

Threads
12,995
Messages
72,869
Members
45,065
Latest member
Go88aa
Back
Top