What's new

giúp em bài tập này với

linhkute8a2002

New member
Giúp em với
Một quần thể cây ăn quả ở thế hệ xuất phát (P) có 1/3 số cây có kiểu gen AA, 2/3 số cây có kiểu gen Aa. Hãy xác định tỷ lệ kiểu gen ở thế hệ tiếp theo (F1) trong hai trường hợp sau
a) Tự thụ phấn bắt buộc
b)giao phấn ngẫu nhiên
 
Last edited:

Facebook

Top