What's new

xin mọi người giải giúp bài tập này

minhchau284

New member
Bệnh máu khó đông do gen lặn a nằm trên NST giới tính X qui định, alen A qui định máu đông bình thường, NST Y không mang gen tương ứng. Trong một gia đình bố, mẹ bình thường sinh con trai đầu lòng bị bệnh, xác suất bị bệnh của đứa con trai thứ hai là:
A 6,25%
B 12,5%
C 25%
D 50%
 

NguyenThanh Tú

New member
Từ đề bài: đứa con trai đầu lòng bị bệnh máu khó đông
>>> Bố có KG: XAY
Mẹ có KG: XAXa
=> sinh con trai: 1/2 XAY : 1/2 XaY
=> xác suất sinh đứa con trai thứ hai bị bệnh là 1/2 = 50%
 

Facebook

Top