What's new

Giúp bài tập di truyền 12

cafenhe

Member
Ở một loài thực vật, tính trạng dạng quả do 2 cặp gen A(a) và B(b) quy định, tính trạng màu hoa do cặp gen D(d) quy định. Trong một phép lai phân tích cây quả tròn, hoa vàng, thu được kết quả 84 cây quả tròn, hoa vàng ; 216 cây quả tròn, hoa trắng ; 516 cây quả dài , hoa vàng ; 384 cây quả dài , hoa trắng.
Kiểu gen của bố, mẹ trong phép lai phân tích trên có thể là
A. AaBbDd × aabbdd.
B. AD/ad Bb × ad/ad bb.
C. Ad/aD Bb × ad/ad bb.
D. AaBD/bd × aa bd/bd
Cảm ơn các bác nhiều
 

cafenhe

Member
Thắc mắc một bài Sinh 12

Ở một loài thực vật, tính trạng màu sắc hoa do một cặp gen quy định, tính trạng hình dạng quả do một cặp gen khác quy định. Cho cây hoa đỏ, quả tròn thuần chủng giao phấn với cây hoa vàng, quả bầu dục thuần chủng (P), thu được F gồm 100% cây hoa đỏ, quả tròn. Cho các cây F tự thụ phấn, thu được F gồm 4 loại kiểu hình, trong đó cây hoa đỏ, quả bầu dục chiếm tỉ lệ 9%. Biết rằng trong quá trình phát sinh giao tử đực và giao tử cái đều xảy ra hoán vị gen với tần số như nhau
Xác định tần số hoán vị.

Bài này mình có đọc lời giải, thấy có ý: aabb= 0,25-0,9 =0,16
Không biết 0,25 là ở đâu ra các bác ạ
 

bkav

Member
Ở một loài thực vật, tính trạng dạng quả do 2 cặp gen A(a) và B(b) quy định, tính trạng màu hoa do cặp gen D(d) quy định. Trong một phép lai phân tích cây quả tròn, hoa vàng, thu được kết quả 84 cây quả tròn, hoa vàng ; 216 cây quả tròn, hoa trắng ; 516 cây quả dài , hoa vàng ; 384 cây quả dài , hoa trắng.
Kiểu gen của bố, mẹ trong phép lai phân tích trên có thể là
A. AaBbDd × aabbdd.
B. AD/ad Bb × ad/ad bb.
C. Ad/aD Bb × ad/ad bb.
D. AaBD/bd × aa bd/bd
Cảm ơn các bác nhiều
* Cách1
- LKG
- Ta có: Tròn vàng phải là KG Aa;Bb;Dd=0,07=> Aa;Dd=0,07:0,5=0,14=>AD=0,14:1=0,14<0,25
=> đây là giao tử hoán vị
=> KG của cây P là Ad/aD Bb hoặc Aa Bd/bD => chọn C
Vai trò của A(a) và B(b) là tương đương
* Cách 2:
Ta thấy KH ở Fa khác thường => LKG, LOẠI A
Do vai trò của A(a) và B(b) là tương đương nên KG ở B và D là giống nhau => Chúng k thể cùng đúng => Chọn C
 

bkav

Member
Ở một loài thực vật, tính trạng màu sắc hoa do một cặp gen quy định, tính trạng hình dạng quả do một cặp gen khác quy định. Cho cây hoa đỏ, quả tròn thuần chủng giao phấn với cây hoa vàng, quả bầu dục thuần chủng (P), thu được F gồm 100% cây hoa đỏ, quả tròn. Cho các cây F tự thụ phấn, thu được F gồm 4 loại kiểu hình, trong đó cây hoa đỏ, quả bầu dục chiếm tỉ lệ 9%. Biết rằng trong quá trình phát sinh giao tử đực và giao tử cái đều xảy ra hoán vị gen với tần số như nhau
Xác định tần số hoán vị.

Bài này mình có đọc lời giải, thấy có ý: aabb= 0,25-0,9 =0,16
Không biết 0,25 là ở đâu ra các bác ạ

Cái đó là của công thức nhanh:
Ta có trong trường hợp P ĐỀU DỊ HỢP thì ta luôn có với mọi trường hợp:
A-bb=aaB-
A-bb+aabb=0,25; aaB-+aabb=0,25
A-B-=0,5+aabb
 
cho em hỏi đột biến mất đoạn (ở giữa)nst có xảy ra giữa 2 cặp nst không tương đồng không ak. như ABC.DE----->AC.DE
 

Similar threads

Facebook

Top