Bài tập về nguyên phân và giảm phân khó

Ngọc Mai

Junior Member
Một số tế mầm sinh dục của hai cá thể đực và cái của 1 loài đang trải qua quá trình hình thành giao tử. Tại vùng sinh sản, môi trường nội bào đã cung cấp nguyên liệu tương đương 99750 NST đơn.Tại vùng chín, tất cả số tế bào này đã sử dụng của môi trường nguyên liệu tương đương 100320 NST đơn để hình thành trứng và tinh trùng.Biết số lần nguyên phân và số tế bào của cá thể đực đều gấp đôi cá thể cái. a. Xác định bộ NST lưỡng bội của loài (cho biết 2n ≤ 50 )
b. Xác đinh số lần nguyên phân của mỗi cá thể
c. Nếu trong quá trình giảm phân tạo giao tử có sự trao đổi chéo kép tại một cặp NST ở tất cả các tế bào thì số loại giao tử có thể tạo ra là bao nhiêu
 
Đề có sai không bạn ? Cho 2n≤ 50 làm gì dư thừa quá, ra n = 19 hoặc 5 giờ k biết lấy cái nào
 

Facebook

Thống kê diễn đàn

Threads
11,650
Messages
71,544
Members
55,857
Latest member
pdfbamabook22
Back
Top