Bài tập về hoán vị gen và liên kết gen

THUNDERGA05

Junior Member
mấy a/c ,thầy cô chỉ e câu này , với giải thích cho e tại sao chọn đáp án đó

Xét phép lai bố mẹ gồm 2 cặp gen liên kết không hoàn toàn , mỗi gen qui định một tính trạng .Trường hợp nào sau đây xác định được tần số hoán vị gen ?

a/ P: AB/ab x Ab/aB , hoán vị gen một bên dị chéo , biết được tỉ lệ kiểu hình ( A-B - )

b/ P: AB/ab x Ab/aB , hoán vị gen một bên dị đều , biết được tỉ lệ kiểu hình ( A-B - )

c/ P: AB/ab x Ab/aB , hoán vị gen một bên dị đều , biết được tỉ lệ kiểu hình ( A-B - ) và (A-bb )

d/ P: Ab/aB x Ab/aB , hoán vị gen một bên , biết được tỉ lệ kiểu hình (A-B - ) ,(A-bb ) và (aaB - )
 
Muốn xác định tần số hoán vị gen thì cần có tỉ lệ kiểu gen ab/ab ( kiểu hình aabb) và tỉ lệ giao tử ab của một bên bố hoặc mẹ.
3 trường hợp b, c, d trong bài của bạn đều không tạo được kiểu gen ab/ab do một bên bố hoặc mẹ có kiểu gen Ab/aB không thể cho giao tử ab khi nó giảm phân không hoán vị. Nói cách khác 3 phép lai này luôn cho đời con có tỉ lệ kiểu hình 1:2:1 ( 50%A-B- : 25%A-bb : 25%aaB-) dù tần số hoán vị là bao nhiêu đi nữa.
 

Facebook

Thống kê diễn đàn

Threads
11,651
Messages
71,556
Members
56,294
Latest member
sbobet2024
Back
Top