Tại sao pH có thể ảnh hưởng tới cấu trúc và liên kết của các phân tử hữu cơ

jackthepink29

Senior Member
Dựa trên cơ sở phân tử - vật lý giải thích tại sao pH có thể làm chất xúc tác hay làm biến tính protein ?
Mình dự đoán nó tương tự như nhiệt làm thay đổi liên kết và biến tính protein . Nhiệt truyền động năng làm cho các phân tử trong protein dao động nâng nó lên trạng thái chuyển hoá nơi mà các liên kết của nó không ổn định . Liệu pH có cung cấp nhiều hoặc H+ hoặc OH- , các ion tương tác đẩy nhau trong môi trường truyền động năng khiến cho các phân tử hữu cơ không ổn định ?
klq nhưng xin hỏi tại sao các chất trong tế bào thường tồn tại dưới dạng ion ?
 
Dựa trên cơ sở phân tử - vật lý giải thích tại sao pH có thể làm chất xúc tác hay làm biến tính protein ?
Mình dự đoán nó tương tự như nhiệt làm thay đổi liên kết và biến tính protein . Nhiệt truyền động năng làm cho các phân tử trong protein dao động nâng nó lên trạng thái chuyển hoá nơi mà các liên kết của nó không ổn định . Liệu pH có cung cấp nhiều hoặc H+ hoặc OH- , các ion tương tác đẩy nhau trong môi trường truyền động năng khiến cho các phân tử hữu cơ không ổn định ?
klq nhưng xin hỏi tại sao các chất trong tế bào thường tồn tại dưới dạng ion ?
có thể do H+ liên kết với các nhóm R, làm cho cấu hình của nó bị thay đổi or bị tủa trong mt nc
 
Dựa trên cơ sở phân tử - vật lý giải thích tại sao pH có thể làm chất xúc tác hay làm biến tính protein ?
Mình dự đoán nó tương tự như nhiệt làm thay đổi liên kết và biến tính protein . Nhiệt truyền động năng làm cho các phân tử trong protein dao động nâng nó lên trạng thái chuyển hoá nơi mà các liên kết của nó không ổn định . Liệu pH có cung cấp nhiều hoặc H+ hoặc OH- , các ion tương tác đẩy nhau trong môi trường truyền động năng khiến cho các phân tử hữu cơ không ổn định ?
klq nhưng xin hỏi tại sao các chất trong tế bào thường tồn tại dưới dạng ion ?
các chất trong tb thường tồn tại dưới dạng ion là để có thể tạo ra điện năng khi chúng di chuyển qua màng tb. đặc biệt rất có ích đối với tb thần kinh và tb cơ khi hung phấn
 

Facebook

Thống kê diễn đàn

Threads
12,234
Messages
72,135
Members
56,101
Latest member
w88wedding
Back
Top