What's new

Tại sao nhiều vsv vẫn có thể tồn tại khi pH môi trường thay đổi tương đối mạnh?

bkav

Member
tại sao nhiều vsv vẫn có thể tồn tại hi pH môi trường thay đổi tương đối mạnh?
trả lời:
-...
-vsv ưa trung tính vận chuyển K+ thay cho H+, còn vsv ưa kiềm vận chuyển Na+ thay cho H+, khiến cho pH nội bào gần như trung tính.
-...
mn giải thích cái ý này cho e vs:sexy::sexy::sexy:
 
Ưa trung tính , tức là pH ~ 7 , vận chuyển K+ tạo KOH gây môi trường trung tính (PH~7)
Ưa kiềm thì PH >7 , vận chuyển Na+ tạo NaOH gây môi trường kiềm tính
Ưa acid thì pH<7 , vận chuyển H+ kết hợp với các anion như Cl- tạo môi trường acid .
Khiến cho pH nội bào gần như trung tính tức là bình thường ta lấy thang đo pH ~7 làm trung tính nhưng vsv lại sử dụng pH nội bào của nó làm thang đo pH , tức là giả sử vsv có pH ~ 9( ưa kiềm) thì pH=9 là trung tính với nó còn pH =7 là acid với nó
mỗi loại vsv cũng có mức pH nội bào khác nhau
 
Ưa trung tính , tức là pH ~ 7 , vận chuyển K+ tạo KOH gây môi trường trung tính (PH~7)
Ưa kiềm thì PH >7 , vận chuyển Na+ tạo NaOH gây môi trường kiềm tính
Ưa acid thì pH<7 , vận chuyển H+ kết hợp với các anion như Cl- tạo môi trường acid .
Khiến cho pH nội bào gần như trung tính tức là bình thường ta lấy thang đo pH ~7 làm trung tính nhưng vsv lại sử dụng pH nội bào của nó làm thang đo pH , tức là giả sử vsv có pH ~ 9( ưa kiềm) thì pH=9 là trung tính với nó còn pH =7 là acid với nó
mỗi loại vsv cũng có mức pH nội bào khác nhau
- vận chuyển ở đây là vào hay ra tb? hay ý bạn là thay thế cho bơm H+?
- mình k nghĩ v, vẫn sd thang pH bình thường mà bạn. k thì phân loại sao đc, ng ta dựa vào môi trường mà
 

Facebook

Top