What's new

Tế bào mọi người ơi tại sao tế bào chọn phân tử adn có nhiều liên kết H nhưng kém bền mà không chọn phân tử adn có ít liên kết H nhưng vô cùng bền chặt ạ

mọi người ơi tại sao tế bào chọn phân tử adn có nhiều liên kết H nhưng kém bền mà không chọn phân tử adn có ít liên kết H nhưng vô cùng bền chặt ạ
 
thứ nhất ko phải kém bền nó tương đối bền vững và quan trọn ko đc bền vì nó còn phải tháo xoắn tách ra để tham gia phiên mã tổng hợp mARN
 

Facebook

Top