What's new

Mọi người ơi giúp với!!!

1/ Ở cơ thể người, loại tế bào nào ko có nhân, loại tb nào nhiều nhân?
Trình bày quá trình hình thành tb ko nhân, tb nhiều nhân từ 1 tb một nhân.
2/ Cho tb vi khuẩn, tb thực vật, tb hồng cầu vào một đc đăng trương cod lizoxom. Có hiện tượng gì xảy ra đv mỗi loại tb trong dung dịch. Giải thích?
 

Facebook

Top