What's new

Sinh thái học và những hiện tượng đời sống

diemhuong075

New member
Những hiện tượng bất thường đang xảy ra xung quanh đời sống con người: bão lũ liên tục, động đất, sóng thần. Trong thành phố ngày càng đông đúc dẫn đến kẹt xe, qui hoạch không hợp lí dẫn đến hiện tượng ngập kéo dài. Bằng quan điêm sinh thái học hãy giải thích các nguyên nhân dẫn đến hiện tượng trên
 
Những hiện tượng bất thường đang xảy ra xung quanh đời sống con người: bão lũ liên tục, động đất, sóng thần. Trong thành phố ngày càng đông đúc dẫn đến kẹt xe, qui hoạch không hợp lí dẫn đến hiện tượng ngập kéo dài. Bằng quan điêm sinh thái học hãy giải thích các nguyên nhân dẫn đến hiện tượng trên

bạn không nên mang một câu hỏi của cô giáo ở trên lớp lên trên này với hy vọng ai đó sẽ đưa ra đáp án cho bạn.
 

Dicati

Member
Do bàn tay con người cả thôi, bão lũ do đốn cây chặt rừng bừa bãi, động đất do khai thái xăng dầu vô tội vạ, kẹt xe và qui hoạch không hợp lí là do trình độ chưa tới nhưng lại xung phong làm.
 

Facebook

Top