What's new

Pass cho em cuốn "Bài tập sinh thái học - Vũ Trung Tạng"

oogy_bil

Member
Em đang cần tìm gấp cuốn "Bài tập sinh thái học - Vũ Trung Tạng ạ". Có anh chị nào chuyển lại thì liên hệ qua SĐT: 0889669326 hay email: bliteiscool@gmail.com. Bản PDF hay còn nguyên sách cũng được ạ
 

Facebook

Top