CRISPR: Công nghệ góp phần thay đổi thế giới

Trong vài năm trở lại đây, sự phát triển của công nghệ chỉnh sửa hệ gen đã mở ra một cách tiếp cận mới trong cải thiện di truyền sinh vật. Trong công nghệ chỉnh sửa hệ gen thì CRISPR (Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeat) hứa hẹn có tiềm năng ứng dụng lớn nhất. Theo đánh giá của các chuyên gia, công nghệ này sẽ giúp thúc đẩy cả hai hướng nghiên cứu cơ bản và ứng dụng, nâng cao hiểu biết về chức năng gen và cải thiện hàng loạt các tính trạng mong muốn của sinh vật… Còn theo kỳ vọng của người đồng sáng lập Tập đoàn Microsoft Bill Gates, công nghệ CRISPR sẽ góp phần làm thay đổi sự phát triển của thế giới nhờ chấm dứt đói nghèo, xóa bỏ các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm…

crispr cong nghe gop phan thay doi the gioi