CRISPR/Cas: Thành tự mới trong cải thiện di truyền cây nông nghiệp

Trong vài năm trở lại đây, sự phát triển của công nghệ chỉnh sửa hệ gen đã mở ra một cách tiếp cận mới trong cải thiện di truyền cây nông nghiệp. Trong công nghệ chỉnh sửa hệ gen thì CRISPR/Cas hứa hẹn có tiềm năng ứng dụng lớn nhất. CRISPR/Cas đã được ứng dụng thành công vào các cây mô hình (Nicotiana benthamiana, Arabidopsis thaliana), cây lương thực (đậu tương, lúa gạo, lúa mì, ngô) và hàng loạt giống cây trồng khác cũng đang được tiến hành nghiên cứu nhằm cải thiện các tính trạng mong muốn. Bài viết của tác giả Lê Tiến Dũng và Lê Thị Ngọc Quỳnh giới thiệu tóm tắt cơ chế hoạt động của hệ thống CRISPR/Cas, các thành tựu đạt được cũng như tiềm năng ứng dụng của công nghệ này trong cải thiện di truyền các cây nông nghiệp quan trọng.

crispr cas 9 trong nong nghiep