What's new

Cố định protein đánh dấu lên bề mặt tế bào vi khuẩn

có anh chị nào biết trên màng ecoli có loại protein nào không chỉ giúp em với,?
và làm sao để cố định một protein bên ngoài lên bề mặt của một loại vi sinh vật nào đó??
làm ơn chỉ giúp em với:please::please::please::please:
 
cố định protein đánh dấu lên bề mặt tế bào vi khuẩn

có ai biết phương pháp cố định protein lên bề mặt tế bào thìchỉ cho mình với>>
 

Facebook

Top