What's new

Tại sao chỉ có vi sinh vật nhân sơ mới có khả năng cố định nito?

tduc98

New member
Tại sao chỉ có vi sinh vật nhân sơ mới có khả năng cố định nito? Phải chăng chỉ có chúng mới có khả năng tạo enzim nitrogenaza?
 
-có thể cần có điều kiện kị khí
-cơ bản là thời gian tiến hóa chưa đủ dài và chon lọc ở các SV khác không xảy ra theo hướng ủng hộ cá thể có khả năng cố định N
- lượng N ở dạng hợp chất lớn và it thất thoát nên sự tong hợp không nhiều
 

Facebook

Top