What's new

Cố định ni tơ ở vi sinh vật

Được thực hiện bởi các vk cố định nitrogen tự do hoặc cộng sinh
Điều kiện cố định nitrogen tự do là
- Có lực khử mạnh
- Năng lượng lớn
- Quá trình dc thực hiện trong điều kiện kị khí
- Có enzyme Nitrogenase
Các vi khuẩn nào đủ 4 điều kiện trên thì là vk cố định tự do , ko đủ một trong 4 đk đó thì sẽ đi cộng sinh
 

Facebook

Top