What's new

Có bác nào làm về xác định hoạt tính cố định đạm

thuyminhdhhh

New member
Em đang làm xác định hoạt tính của vi khuẩn cố định đạm bác nào biết thì chỉ cho em với. Môi trường nuôi cấy của em có glucozo, CaCO3, KH2PO4, MgSO4, Na2MoO4. Em tiến hành thử hoạt tính với thuốc thử nessler thì mẫu nhận được có màu vàng và chuyển đen ngay, không thể đo quang được. Ai giúp e với ạ?:cry::cry::cry:
 

Facebook

Top