What's new

các bác nào có quan tâm 2D-PAGE giúp em với

dolphin1992

New member
em đang chạy 2D-PAGE, chiều 2 là chạy từ thanh strip xuống bản gel để hiện mẫu, nhưng mẫu của em nó cứ đóng 1 cục trên thanh strip (lúc nhuộm thấy xanh lè một màu), còn bản gel thì ko có j (chỉ thấy màu của chất chỉ thị màu BPB), có bác nào bit tại sao ko thì giúp em với :cry:
Em cám ơn
 

Facebook

Top