What's new

Gen và đột biến

phanthanhluong

New member
5 tế bào sinh tinh có kiểu gen AaBbDd giảm phân bình thường không có trao đổi đoạn và đột biến tạo ra mấy loại tinh trùng?
Mong thầy cô, anh chị và các bạn giúp đỡ ạ!
 
Câu hỏi chỉ hỏi mấy loại thì hơi khó nhỉ :v
Kiểu gen Aa tạo tối đa 2 loại giao tử
Kiểu gen Bb tạo tối đa 2 loại giao tử
Kiểu gen Dd tạo tối đa 2 loại giao tử
Mỗi tế bào sinh tinh tạo ra 2 loại giao tử khác nhau
→ 5 tế bào sinh tinh tạo ra 2, 4 hoặc 8 loại giao tử
 

Facebook

Top