1.Gen A đột biến mất 1 đoạn gồm 2 mạch bằng nhau và tạo thành alen a đoạn mất đi mã hhóa đc 1 đoạn polipeptit gồm 2 a.a đoạn còn lại có G=30% và đoạn

tuanqx_th

Junior Member
1.Gen A đột biến mất 1 đoạn gồm 2 mạch bằng nhau và tạo thành alen a đoạn mất đi mã hhóa đc 1 đoạn polipeptit gồm 2 a.a đoạn còn lại có G=30% và đoạn mất đi có G=20% số nu của đoạn. Khi cặp gen A.a tự tái bản 1 lần đã lấy từ MT nội bào 4680 nu
a) XĐ CD Gen A và a
b) XĐ SL từng laọi Gen A
 
gọi số nu của gen A là n thì gen a là n-12
có 2n- 12 = 4680. từ đó tính đc n.
từ n suy ra số nu từng loại của từng gen.
 

Facebook

Thống kê diễn đàn

Threads
11,656
Messages
71,561
Members
56,293
Latest member
fox789nl
Back
Top