Đột biến trong liên kết gen và hoán vị gen

happyprince

Junior Member
Cho 1 cơ thể có kiểu AB/ab. Hãy cho biết số loại giao tử có thể tạo ra và kiểu gen của từng loại giao tử đó trong các trường hợp
1/NST không phân li ở phân bào 1 trong trường hợp gen liên kết hoàn toàn
2/NST không phân li ở phân bào 2 trong trường hợp gen liên kết hoàn toàn
3/NST không phân li ở phân bào 1 trong trường hợp gen liên kết không hoàn toàn
4/NST không phân li ở phân bào 2 trong trường hợp gen liên kết không hoàn toàn
 

Facebook

Thống kê diễn đàn

Threads
11,849
Messages
71,754
Members
56,344
Latest member
sodo66ch
Back
Top