What's new

Nhờ lấy giúp bài báo khoa học

Life history of Chaetomorpha valida (Cladophoraceae, Chlorophyta) in culture

Nhờ các sư huynh lấy dùm bài này:
Life history of Chaetomorpha valida (Cladophoraceae, Chlorophyta) in culture
Yunyan Deng 2,3 , Xiaorong Tang 4 , Bingxin Huang 1,2 , Lanping Ding
Botanica Marina. Volume 54, Issue 6, Pages 551–556, ISSN (Online) 1437-4323, ISSN (Print) 0006-8055, DOI: 10.1515/BOT.2011.066, December 2011
http://www.degruyter.com/view/j/botm.2011.54.issue-6/bot.2011.066/bot.2011.066.xml?format=INT
Email: tvtien.itb@gmail.com
Xin chân thành cảm ơn!
 
Nhờ các sư huynh lấy dùm bài này:
Life history of Chaetomorpha valida (Cladophoraceae, Chlorophyta) in culture
Yunyan Deng 2,3 , Xiaorong Tang 4 , Bingxin Huang 1,2 , Lanping Ding
Botanica Marina. Volume 54, Issue 6, Pages 551–556, ISSN (Online) 1437-4323, ISSN (Print) 0006-8055, DOI: 10.1515/BOT.2011.066, December 2011
http://www.degruyter.com/view/j/botm.2011.54.issue-6/bot.2011.066/bot.2011.066.xml?format=INT
Email: tvtien.itb@gmail.com
Xin chân thành cảm ơn!

bài của bạn đây:
http://www.mediafire.com/?5zt6rdvumtbcy2s

ĐK
 
Xin có vài lời chen ngang ở đây:

Tôi là một người đặc biệt thiếu cảm tình với việc lạm dụng các từ Hán Việt. Tổ tiên chúng ta dù bị ngàn năm Bắc thuộc và ngàn năm kế tiếp bị ảnh hưởng của văn hóa phương Bắc nhưng cũng đã thể hiện ý thức về dân tộc của mình bằng chữ Nôm. Trong hầu hết các bài viết của mình tôi đã sử dụng những từ ngữ Nôm nhất có thể và mong rằng chúng ta hãy cùng nhau giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt: http://www.sinhhocvietnam.com/forum/showthread.php?t=188


ĐK
 

bongxinh

Member
Anh chị lấy giúp em 1 số bài báo này với ạ. Cảm ơn anh chị rất nhiều!
Molecular genetic analysis of a plant virus polyprotein cleavage site: a model. Dougherty WG, Cary SM, Parks TD.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2669323
Inhibition of tobacco etch virus protease activity by detergents.
Mohanty AK, Simmons CR, Wiener MC.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12509992
Crystal structure of tobacco etch virus protease shows the protein C terminus bound within the active site.
Nunn CM, Jeeves M, Cliff MJ, Urquhart GT, George RR, Chao LH, Tscuchia Y, Djordjevic S.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15919091
Characterization of the catalytic residues of the tobacco etch virus 49-kDa proteinase.
Dougherty WG, Parks TD, Cary SM, Bazan JF, Fletterick RJ.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2475971
 
Anh chị lấy giúp em 1 số bài báo này với ạ. Cảm ơn anh chị rất nhiều!
Molecular genetic analysis of a plant virus polyprotein cleavage site: a model. Dougherty WG, Cary SM, Parks TD.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2669323
Inhibition of tobacco etch virus protease activity by detergents.
Mohanty AK, Simmons CR, Wiener MC.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12509992
Crystal structure of tobacco etch virus protease shows the protein C terminus bound within the active site.
Nunn CM, Jeeves M, Cliff MJ, Urquhart GT, George RR, Chao LH, Tscuchia Y, Djordjevic S.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15919091
Characterization of the catalytic residues of the tobacco etch virus 49-kDa proteinase.
Dougherty WG, Parks TD, Cary SM, Bazan JF, Fletterick RJ.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2475971

bài bạn cần đây:
http://www.mediafire.com/?3bwifooend7l7ih
ĐK
 

Similar threads

Facebook

Top