B
Reaction score
0

Profile posts Latest activity Postings About

  • chào mọi người!
    mình đang tìm hiểu về chuyển gen động vật cụ thể là chuyển 1 gen kháng khuẩn vào tình trùng chuột và sử dụng liposome.Cái bài báo của mình có nó nói rất mơ hồ về dung dịch chuyển tiêm vào chuột.......theo mình biết thì dùng liposome nó có 4 cơ chế nhập bào: thay đổi thành phần màng,hấp phụ lên màng,dung hợp với màng tế bào đích và lipoplexes tương tác với điện tích âm bề mặt của màng sau đó nó endocytosis! vấn đề là từ khi DNA(plasmid mang gen) nhập bào thì nó sẽ làm thế nào thoát khỏi tế bào chất,tránh bị phá hủy bởi lyzosome?làm sao nó chui vào trong nhân và khi vào nhân nó sẽ cài nhập vào genome của chuột như thế nào? mình đã đọc nhiều bài báo liên quan nhưng mấy vấn đề này mờ mịt quá!!!! vì thế mình lập topic này hi vọng mọi người góp ý!!!trân trọng.plasmid là (pIRES-EGFP) mang gen quan tâm
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
Top